Paper Feeder PF-D

Gjør at du kan legge til en papirskuff. Ved å legge i papir av ulik størrelse i tilleggspapirskuffen blir det mindre jobb å bytte papir.

Papirskuff Grunnleggende metode for innlegging av papir

Legge inn papir.

Høyre deksel

Åpne dette dekselet når du skal fjerne en papirstopp inni maskinen. Papirstopp i en papirkilde
Opptil to Paper Feeder PF-D-enheter kan monteres. I tillegg kan Cassette Feeding Unit-AV også monteres, slik at opptil tre papirkilder kan legges til.
Se Installasjonsveiledning for monteringsprosedyren for Paper Feeder PF-D.
7J2E-0L2