Innvendig

Tonerspor

Legg tonerkassettene i disse åpningene: Y (gul) i åpningen lengst til venstre, etterfulgt av M (magenta), C (cyan) og K (svart). Bytte tonerkassett

Overføringsenhet

Hvis det er en papirstopp inne i maskinen, kan du heve transportføreren for å fjerne det fastkjørte papiret. Fjerne papirstopp

Transportfører

Hvis det er fastkjørt papir inne i maskinen, løfter du opp overføringsenheten og åpner denne føreren for å fjerne det fastkjørte papiret. Fjerne papirstopp
7J2E-01J