Legge i ferdigtrykt papir

Når du legger i papir som er forhåndstrykt med en logo, må du ta hensyn til papirretningen av papiret uavhengig av om du bruker papirskuffen eller multibrettet. Legg inn papiret slik at utskriften utføres på samme side som logoen.
 
Når du kopierer, pass også på retningen til originaldokumentet.
Legg originalen i materen med siden som skal kopieres vendende opp, eller plasser originalen på glassplaten med siden som skal kopieres vendende ned, som vist i de følgende illustrasjonene.
 
Mater (et dokument med stående oppsett)
 
Glassplate (et dokument med stående oppsett)
 
Mater (et dokument med liggende oppsett)
 
Glassplate (et dokument med liggende oppsett)
Kontroller også at kopiinnstillingen <Originalinnhold retning> er angitt korrekt. Grunnleggende kopieringsoperasjoner
Denne delen beskriver hvordan du legger inn ferdigtrykt papir med riktig retning. For en beskrivelse av den generelle prosedyren for å legge inn papir i papirskuffen eller multibrettet, kan du se Grunnleggende metode for innlegging av papir.
Denne delen beskriver hvordan du legger inn ferdigtrykt papir ved énsidig kopiering/utskrift. Hvis du utfører tosidig kopiering/utskrift med ferdigtrykt papir, legger du i papiret ved å tenke motsatt av retningene som vises i denne delen.
For å sikre at papir skrives ut på riktig side av ferdigtrykt papir uavhengig av énsidig eller tosidig utskrift, kan du bruke følgende innstillingsmetoder.
Ved å spesifisere papirtypen hver gang du skriver ut: Legg i papiret registrert med "Ferdigtrykt papir" angitt til <På> i <Papirtype kontrollinnstillinger>, angi den papirtypen og utfør deretter utskriften.
Ved å spesifisere papirkilden hver gang du skriver ut: Legg i papirkilden som <Bytt papirmatingsmetode> er angitt til <Utskr. side priorit.>, angi den papirkilden og utfør deretter utskriften.
Riktig måte å legge i ferdigtrykt papir når "Ferdigtrykt papir" er angitt til <På> i <Papirtype kontrollinnstillinger> eller når <Bytt papirmatingsmetode> er angitt til <Utskr. side priorit.>
Papirskuff: logosiden vendende ned
Andre papirkilder enn papirskuffen: logosiden vendende opp

Legge i papir med logoer i papirskuffen

Metoden for å legge i papir varierer avhengig av om papirretningen er liggende eller stående. Legg i papiret med logosiden (siden som det skal skrives ut på) vendende opp, som vist i de følgende illustrasjonene.
Stående papirretning
 
Utskriftsresultatene
 
 
 
 
 
 
Liggende papirretning (utskrift)
 
Utskriftsresultatene
 
 
 
 
 
 
Liggende papirretning (kopiering)
 
Utskriftsresultatene
 
 
 

Legge i papir med logoer i multibrettet

Metoden for å legge i papir varierer avhengig av om papirretningen er liggende eller stående. Legg i papiret med logosiden (siden som det skal skrives ut på) vendende ned, som vist i de følgende illustrasjonene.
Stående papirretning
 
Utskriftsresultatene
 
 
 
 
 
 
Liggende papirretning (utskrift)
 
Utskriftsresultatene
 
 
 
 
 
 
Liggende papirretning (kopiering)
 
Utskriftsresultatene
 
 
 
7J2E-022