Legge i papir

Du kan legge inn papir i papirskuffen eller multibrettet. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige papirtyper og -størrelser, kan du se Tilgjengelig papir. Sørg for at du angir korrekt størrelse og papirtype som er lagt i for å oppnå optimale utskriftsresultater. Spesifisere papirformat og -type
Merk deg forholdsreglene for papir og den korrekte måten å lagre det på får du tar i bruk papiret. Tilgjengelig papir
Hvis du legger i papir mens det gjenstår papir, kan det føre til at flere ark mates inn samtidig eller papirstopp. Hvis det er papir igjen, anbefaler vi at du venter til alt har blitt brukt før du legger i mer papir.
Ikke legg inn papir av ulik størrelse eller type samtidig.
7J2E-01Y