Automatisk velge en egnet papirkilde for en spesifikk funksjon

Papirkilder der <Automatisk valg av papirkilde> er angitt til <På> vil automatisk velges når <Papirvalg> er angitt til <Auto>.
Papirkilder der <Automatisk valg av papirkilde> er angitt til <Av> vil ikke velges med mindre de velges manuelt.
For at papirkilden skal velges automatisk må én av de følgende papirtypene velges for hver papirkilde.
Hvis <Vurder papirtype> er angitt til <På>
1-sidig utskrift: Tynt, vanlig, resirkulert
2-sidig utskrift: Tynt*1, vanlig, resirkulert
Hvis <Vurder papirtype> er angitt til <Av>
1-sidig utskrift: Tynt*1, vanlig, resirkulert, tykt*1, farget*1 (i hvitt)
2-sidig utskrift: Tynt*1, vanlig, resirkulert, tykt*1, farget*1 (i hvitt)
*1 Bare papir som kan skrives ut på begge sider er tilgjengelig. Hvis du vl ha mer informasjon, kan du se Papir tilgjengelig for tosidig kopiering/utskrift.
Når kopieringsforholdet er angitt til <Auto>, velges ikke en papirkilde automatisk.
Når en av de følgende modusene er angitt, velges ikke en papirkilde automatisk.
N-på-1, kopiere ID-kort
Det er nødvendig å velge minst én papirkilde. Du kan imidlertid ikke angi flerfunksjonsskuffen til <På>.
1
Trykk på  (Innst./Registrer).
2
Trykk på <Funksjonsinnstillinger>  <Felles>  <Papirmatingsinnstillinger>  <Automatisk valg av papirkilde>.
3
Velg funksjonen.
<Annen> lar deg angi innstillinger for en papirkilde som brukes for utmating av rapporter.
4
Velg <På> for hver papirkilde som du vil skal velges automatisk.
Hvis du valgte <Kopi> i trinn 3
Angi om papirkilden skal vurderes.
Hvis du velger avmerkingen for <Vurder papirtype>: Når den nåværende papirkilden går tom for papir, stanses kopiering selv om andre papirkilder er lastet med papir av samme størrelse, med mindre papirtypen er den samme. Hvis du trykker på  (Start) igjen, vises skjermbildet for valg av papir.
Hvis du fjerner valget for avmerkingen for <Vurder papirtype>: Når den nåværende papirkilden går tom for papir, utføres automatisk bytting av papirkilde, og kopiering fortsetter hvis en annen papirkilde er lastet med papir av samme størrelse, uavhengig av papirtype.
Hvis du valgte <Skriver> i trinn 3
Angi om du vil sette flere papirkilder i en gruppe. Hvis papirkildegrupperingen er spesifisert, utføres papirkildevalget automatisk i en gruppe når du skriver ut, ved å spesifisere en papirkilde som hører til den gruppen. For å spesifisere papirkildegruppering velger du avmerkingen for <Bruk gruppe>, trykker på <Endre> for å velge en gruppe du vil sette hver papirkilde i, og trykker på <OK>.
5
Trykk på <OK>  <OK>.
7J2E-02R