Spesifisere papirformat og -type

Du må spesifisere innstillingene for papirformat og -type slik at det passer med papiret som er lagt i. Sørg for at du endrer papirinnstillingene når du legger i papir som er forskjellig fra papir som tidligere er lagt i.
Dersom innstillingen ikke passer med formatet og typen til papiret som er lagt i, kan papirstopp eller utskriftsfeil oppstå.
7J2E-02E