Fastsette papirstørrelsen og -typen å bruke med flerfunksjonsskuffen

Hvis du alltid bruker den samme papirstørrelsen og -typen med flerfunksjonsskuffen, er det anbefalt at du fastsetter innstillingene for papirstørrelse og -type flerfunksjonsskuffen. Dette er praktisk for du kan spare deg for tiden og arbeidet det tar å stille inn hver gang du laster inn papir i flerfunksjonsskuffen.
1
Trykk på  (Innst./Registrer).
2
Trykk på <Preferanser>  <Papirinnstillinger>  <Standarder for multibrett>.
3
Trykk på <Bruk forh.innst.>  <Lagre>.
4
Velg papirformatet.
Når en standard papirstørrelse registreres
Når egendefinert papirstørrelse registreres
Når konvolutter registreres
5
Velg papirtypen, og trykk på <OK>.
6
Trykk på <OK>.
7
Trykk på <Lukk>.
7J2E-02K