Registrere papir i fritt format (egendefinert papirstørrelse)

Du kan lagre opptil fire ofte brukte papirstørrelser i fritt format. Papirformatene registrert her er vist på valgskjermbilder for papirformat for papirskuffen og multibrettet (Spesifisere papirformat og -type i papirskuffen eller Spesifisere papirformat og -type i flerfunksjonsskuffen).
1
Trykk på  (Innst./Registrer).
2
Trykk på <Preferanser>  <Papirinnstillinger>  <Egendefinert format>.
3
Velg en knapp fra <S1> til <S4>, og trykk på <Lagre/redigere>.
Du kan gi knappen et navn som er enkelt å huske, ved å trykke på <Gi nytt navn>.
4
Velg papirformatet, og trykk på <OK>.
Spesifiser lengden på <X>-siden og <Y>-siden. Trykk på <X> eller <Y> for å angi lengden på hver side med talltastene.
5
Trykk på <Lukk>.
7J2E-02L