Redigering av de registrerte destinasjonene i ettrykksknappene

Etter å ha registrert destinasjoner, kan du endre eller slette de tilhørende innstillingene.
1
Trykk på <Mott./vidr.s.innstillinger>. <Hjem>-skjermbilde
2
Trykk på <Lagre 1-trykks>.
3
Velg ettrykksknappen du vil redigere eller slette.
Hvis du vil redigere innstillingene til ettrykksknappen, trykker du på <Lagre/rediger>. Hvis du vil ha detaljer om hvordan du redigerer innstillingene, kan du se trinn 7 i Registrere mottakere i adresseboken. Trykk på <OK> etter å ha fullført redigering.
Hvis du vil slette en trykknapp, velger du ettrykksknappen og trykker på <Slette>  <Ja>.
4
Trykk på <Lukk>.
7J2E-03J