Registrere destinasjonene

Destinasjoner for sending av fakser og skannede data kan registreres i adresseboken eller ettrykksknappene.
Adressebok
Hvis du vil registrere mange destinasjoner eller klassifisere dem etter avdeling eller forretningspartner, kan du registrere dem i adresseboken. Adresseboken lar deg søke etter destinasjoner etter det første tegnet på navnet eller ved å velge en destinasjonstype som faks eller e-post. Du kan registrere destinasjoner for alle brukere, destinasjoner til eget bruk og destinasjoner som bare en administrator kan redigere. Registrere mottakere i adresseboken

Nedtrekksliste for adresseliste

Velg en adresseliste for en avdeling eller forretningspartner.

<Søke etter navn>

Angi destinasjonsnavnet.

Første bokstavknapp

Velg den alfanumeriske knappen for det første tegnet i destinasjonsnavnet.

Nedtrekksliste for destinasjonstype

Velg knappen for å filtrere destinasjoner etter destinasjonstype som faks eller e-post.
Ettrykksknapp
Du kan registrere ofte brukte destinasjoner i ettrykksknapper for å forenkle operasjoner. Ettrykksknappene med registrerte destinasjoner vises på berøringspanelet, slik at du raskt kan søke og spesifisere destinasjonene med ett enkelt trykk på en knapp. Registrere en destinasjon med en ettrykksknapp

Ettrykksknapp

Du kan enkelt spesifisere ønsket destinasjon med ett enkelt trykk på en knapp.

Ettrykksknapp med tall

Du kan angi det tresifrede nummeret til en registrert trykknapp hvis det ikke vises på berøringspanelet.
For administratoren
Adresseboken og ettrykksknappene kan eksporteres/importeres. Dette kan brukes til sikkerhetskopidata hvis det oppstår en feil, eller for å forenkle prosedyren for registrering av destinasjoner mellom støttede maskiner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Importere/eksportere innstillingsdata enkeltvis.
Adresseboken kan tilpasses for hver pålogget bruker (Liste over elementer som kan personlig tilpasses). Videre kan Synchronize Custom Settings-anlegget brukes til å gjøre det mulig å dele adresseboken med et antall multifunksjonsskrivere fra Canon (Synkronisere innstillinger for flere Canon flerfunksjonsskrivere).
Du kan angi et passord for å unngå uautorisert redigering eller sletting i adresseboken. Angi en PIN-kode for adresseboken
Hvis det finnes destinasjoner du ikke vil vise i adresseboken, eller hvis du vil begrense brukertilgang til destinasjoner, må du angi et tilgangsnummer når du registrerer en destinasjon. For å bruke tilgangsnummeret er det nødvendig å aktivere innstillingen på forhånd i Begrense tilgang til mottakere registrert i adresseboken.
Konfigurere adresselister for brukergrupper fra eksternt brukergrensesnitt. (Registrere mottakere via Fjernkontroll)
7J2E-038