Elementer som vises i tidslinjen

Elementene som vises i tidslinjen, er forskjellig i henhold til funksjonen. Elementene for hver funksjon står beskrevet nedenfor.

Kopi

 Zoomprosent

 Papirkilde

Faks

 Mottaker

Skanne og sende

 Første mottaker

 Mottakertype for første mottaker

Skanne og lagre (Nettverk)

 Mappenavn

 Postboks-ikon

Tilgang lagrete filer (Nettverk)

 Filnavn

 Postbokstype

Når flere filer er valgt, vises navnet på filen som ble valgt først.

Skriv ut

 Antall jobber som venter på å skrives ut

7J2E-027