Bruke displayet

Skjermen til maskinen er en berøringsskjerm som kan tas i bruk ved å berøre direkte med fingrene. Skjermen brukes ikke bare til grunnleggende funksjoner som kopiering og skanning, men også til å vise diverse innstillinger, tekstinntasting, kommunikasjonsstatus og feilmeldinger. I denne håndboken er imidlertid «berør» angitt med «trykk på».
Angående håndtering av berøringspanelskjermen
Ikke trykk for hardt på berøringspanelskjermen. Trykker du for hardt, kan du ødelegge berøringspanelskjermen.
Ikke bruk en gjenstand med en spiss ende, som en mekanisk blyant eller kulepenn. Bruker du spisse gjenstander, kan du ripe opp overflaten til berøringspanelskjermen eller ødelegge den.
Plassering av gjenstander på skjermen eller tørking av skjermen kan føre til at berøringspanelet reagerer og lede til funksjonsfeil.
Trekk beskyttelsesfilmen av berøringspanelskjermen før bruk.
Du kan tilpasse menyer og omorganisere ofte brukt knapper for enklere tilgang. Du kan også kombinere flere innstillinger i én knapp for å forenkle handlinger. Tilpasse berøringspanelskjermen
Juster lysstyrken til berøringspanelskjermen
Hvis det er vanskelig å se innholdet på berøringspanelskjermen, justerer du lysstyrken ved å betjene kontrollpanelet.
<Juster lysstyrke> Juster lysstyrken ved hjelp av <+> eller <->  <Lukk>
7J2E-023