Varsler deg om fullført kopiering via e-post

 
Du kan motta en e-post med beskjed om at originalene er ferdig med å kopiere. Når du utfører en stor kopieringsjobb eller reserveringskopier (Grunnleggende kopieringsoperasjoner), trenger du ikke å vente ved siden av maskinen for utskrift.
Destinasjonen for varslings-e-posten må spesifiseres fra adresseboken. Registrer ønsket destinasjon på forhånd. Registrere mottakere i adresseboken
1
Plasser originalen. Plassere originaler
2
Trykk på <Kopi>. <Hjem>-skjermbilde
3
Spesifiser kopiinnstillingene som nødvendig. Grunnleggende kopieringsoperasjoner
4
Trykk på <Valg> på Grunnleggende funksjoner for kopiering-skjermen. Grunnleggende funksjoner for kopiering-skjermen
5
Trykk på <Jobb utført varsel>.
6
Velg en e-postadresse fra adresseboken og trykk på <OK>.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan vise og bruke adresseboken, kan du se Adressebok.
7
Trykk på <Lukk>.
8
Trykk på  (Start).
Dokumenter skannes og kopieringen starter. Når kopieringen er fullført, sendes varslingen til den angitte adressen.
7J2E-04C