Lagre en kopi av et sendt dokument

 
Du kan lagre en kopi av en sendt faks i en forhåndsdefinert destinasjon (e-post- eller filserver osv.) Avhengig av destinasjonen konverteres den lagrede fakskopien til et annet digitalt filformat, for eksempel PDF, og dermed holder dokumenter organiserte og håndterbare. Denne metoden gjør det også enkelt å administrere logger fordi en mappe kategorisert etter avsendernavn eller dato, automatisk opprettes i det angitte målet på serveren.
En kopi av et dokument lagres selv om det oppstår en sendingfeil.
Avhengig av destinasjonstype, kan følgende begrensninger gjelde.
E-post: En e-post uten melding blir sendt.
Faks/I-faks: Den sendte faksen kan ikke lagres som en elektronisk fil.

Lagrer lagringssted og filformat

For å kunne sikkerhetskopiere faksdokumenter, er det nødvendig å lagre innstillinger som lagringssted og filformat på forhånd.
Du kan ikke utføre direkte sending hvis du angir <Arkiver sendedokument> til <On>.
Denne innstillingen bytter automatisk til <Av> i følgende tilfeller. Spesifiser destinasjonen igjen eller returner innstillingen til <På> som nødvendig.
Når sikkerhetskopidestinasjonen er slettet fra adresseboken
Når en adressebok er importert fra et eksternt brukergrensesnitt Importere/eksportere innstillingsdata
Når en adressebok mottas fra administrasjonsprogramvaren for adressebok. <Importer/eksporter fra programvare for adr.bokbeh.>
1
Trykk på  (Innst./Registrer)  <Funksjonsinnstillinger>  <Sende>  <Fellesinnstillinger>  <Arkiver sendedokument>.
2
Trykk på <På> for <Bruk Arkiver sendedokument>.
3
Trykk på <Sik.kopiplassering>  velg mottakeren  trykk på <OK>. Registrere mottakere i adresseboken
En destinasjon i <Personlig adr.liste> kan ikke spesifiseres som destinasjon.
4
Trykk på <Mappenavn>  angi hvordan de opprettede mappene skal organiseres  trykk på <OK>.
Du kan velge <Avsenderinfo>, <Dato> eller <Av> for å kategorisere mappenavn. <Arkiver sendedokument>
Filnavn er spesifisert etter sendedato og -tid, jobbnummer, avsenderinformasjon, destinasjonsinformasjon og resultatinformasjon.
Eksempel: 201603151005_0050_John_1112223333_OK.pdf
Senderinformasjon
Informasjon om avsenderen vises i følgende situasjoner.
Avsendernavn: Når <Avsendernavn (TTI)> er angitt til <m/innstillinger>
Brukernavn: Når <Avsendernavn (TTI)> er angitt til <Ingen innstillinger> og brukeren er godkjent
Linjenavn: Når <Avsendernavn (TTI)> er angitt til <Ingen innstillinger>, brukeren ikke er godkjent og brukernavnet er registrert for linjen som brukes til å sende faksen
Telefonnummer: Når <Avsendernavn (TTI)> er angitt til <Ingen innstillinger>, brukeren ikke er godkjent og brukerens telefonnummer er registrert, men brukernavnet ikke er registrert, for linjen som brukes til å sende faksen
----: Når ingen av den overnevnte informasjonen er tilgjengelig
Destinasjonsinformasjon
Informasjon om destinasjonen vises i følgende situasjoner.
Enhetsnavn for destinasjonen: Når enhetsnavnet for destinasjonen er tilgjengelig
Telefonnummer: Når enhetsnavnet for destinasjonen ikke er tilgjengelig
Destinasjonsnavn for den første vellykkede sendingen: Når du utfører en sekvensiell sending
5
Trykk på <Filformat>  velg filformatet for lagring av sendt data.
6
Trykk på <OK>.
Lagring er fullført.
Angi flere destinasjoner, inkludert en faksdestinasjon
Du kan lagre en kopi av et sendt dokument ved å sende til flere destinasjoner som inkluderer en faksdestinasjon, fra skjermen for grunnleggende funksjoner for skanning. For å vise faksdestinasjoner på skjermen for grunnleggende funksjoner for skanning, er det nødvendig å sette <Aktivere faks i skanne- og sendefunksjon> til <På>. <Vis faksfunksjon>
7J2E-059