Flytte maskinen

Maskinen er tung. Sørg for at du følger prosedyrene nedenfor for å unngå personskade når du flytter på maskinen. Du må også lese Viktige sikkerhetsinstruksjoner som følger med maskinen for å bekrefte sikkerhetsforholdsreglene før du flytter på maskinen.
Hvis maskinen skal transporteres for omplassering, kassering osv. utfør følgende trinn for å hindre skade og feil under transport:
Ta ut tonerkassettene.
Pakk maskinen godt inn i originalpakken (esken) og pakkeemballasjen.
1
Slå av maskinen og datamaskinen.
Slå av maskinen
2
Koble kablene og ledningen fra maskinen i numerisk rekkefølge i henhold til illustrasjonen nedenfor.
Om kablene merket med "*" er koblet til, avhenger av miljøet.
Hvis et telefonrør (ekstrautstyr) er montert på maskinen, fjern røret fra festet.
 Støpsel
 Strømledning
 LAN-kabel*
 USB-kabel*
 USB-enhet*
 Telefonrør*
 Ekstern telefon*
 Telefonledning*
3
Ta ut tonerkassetten når maskinen skal transporteres over en lengre distanse. Bytte tonerkassett
4
Lukk alle åpne deksler, og flytt maskinen til det nye stedet.
Maskinen er tung (Maskinvarespesifikasjoner). Ikke prøv for hardt på å løfte maskinen.
Bruk håndtakene på begge sider av maskinen, og la minst to personer bære den.
Hvis den valgfrie papirmateren eller kassettsokkelen er festet til maskinen.
Lås opp papirmateren eller kassettsokkelen før du løfter maskinen, og transporter papirmateren eller kassettsokkelen hver for seg.
5
Sett maskinen forsiktig ned på det nye stedet.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer maskinen etter at du har flyttet den, kan du se Installasjonsveiledning. Håndbøker og innholdet i disse
7J2E-0H0