Bytte maskinen som skal synkroniseres

Denne delen beskriver fremgangsmåten for å bytte maskinene som skal synkroniseres etter at du har startet synkroniseringen av egendefinerte innstillinger.
Hvis du vil ha informasjon om å bytte ut servermaskinen, kan du se instruksjonsbøkene til maskinen med serverfunksjonen.

Bytte en klientmaskin

Følg denne fremgangsmåten for å bytte ut en klientmaskin med en ny maskin.
Servermaskin (Server-/klientmaskin)
Klientmaskin
Klientmaskin
1
Stopp synkronisering fra [Synkroniser egendefinerte innstillinger] i fjernkontrollen til den store klientmaskinen. Starter synkronisering av innstillinger
Hvis klientmaskinen ikke kan betjenes, sletter du klientmaskinen i [Synkroniser egendefinerte innstillinger (server)]  [Bekreft enhetsinformasjon] med fjernkontrollen til servermaskinen (Server-/klientmaskinen).
2
Konfigurere synkroniseringen på en ny klientmaskin. Starter synkronisering av innstillinger
Hvis synkroniseringen ikke ble stoppet på riktig måte på en klientmaskin eller hvis klientmaskinen ikke ble slettet i [Synkroniser egendefinerte innstillinger (server)]  [Bekreft enhetsinformasjon] i fjernkontrollen til servermaskinen (Server-/klientmaskinen), regnes den maskinen som fremdeles i bruk.
7J2E-0AU