Synkronisere innstillinger for flere Canon flerfunksjonsskrivere

Du kan synkronisere de personlige dataene fra flere Canon flerfunksjonsskrivere i et nettverk. Dette gjør at adresseboken og personlig knapp / delt knapp osv. som er angitt og registrert på en enkelt maskin kan brukes på andre maskiner som er synkroniserte. SeListe over elementer som kan personlig tilpasses for informasjon om elementene som er underlagt synkronisering
Server-/klientmaskin
Klientmaskin
Klientmaskin
Denne maskinen har ikke noen serverfunksjon. Den fungerer som en klientmaskin.
Aktiver serverfunksjonen på maskinen med serverfunksjonen, og koble denne maskinen til en klientmaskin.
Opptil 10 maskiner, inkludert servermaskinen, kan synkroniseres.
Synkroniserte verdier gjenspeiles kanskje ikke, avhengig av valgfrie produkter og maskinkonfigurasjonen.
En servermaskin kan enten brukes som en servermaskin som ikke synkroniserer sine egne data, eller som både en server og klientmaskin (server-/klientmaskin).
Hvis du ikke starter klientfunksjoner på servermaskinen, vil data som er spesifisert på servermaskinen, ikke gjenspeiles i klientmaskiner.

Prosedyre for synkronisering

Spesifiser synkronisering som angitt nedenfor.
 
 
Innledende sjekk
Er maskinen som skal synkroniseres, koblet til nettverket på riktig måte?
 
 
 
 
 
 
Eksportere brukerdata
Vi anbefaler deg å eksportere brukerdata av sikkerhetsgrunner. Importere/eksportere innstillingsdata
 
 
 
 
Angi servermaskininnstillingene
Start synkroniseringen av servermaskinen. For informasjon om fremgangsmåten, se instruksjonsbøkene til maskinen med serverfunksjonen.
 
 
 
Angi de detaljerte synkroniseringsinnstillingene
Angi de detaljerte synkroniseringsinnstillingene på servermaskinen. For informasjon om fremgangsmåten, se instruksjonsbøkene til maskinen med serverfunksjonen.
 
 
Starte synkroniseringen
Angi tilkoblingsdestinasjonen på klientmaskinene og starte synkroniseringen. Starter synkronisering av innstillinger
 
 
Sjekke synkronisering
Sjekk de detaljerte synkroniseringsinnstillingene, registrerte brukere og tilkoblede maskiner på servermaskinen. For informasjon om fremgangsmåten, se instruksjonsbøkene til maskinen med serverfunksjonen.
Hvis du vil endre omfanget av deling osv. etter å ha startet synkronisering, må du slå av alle klientmaskinene, endre innstillingene på servermaskinen og starte alle klientmaskinene på nytt.
Synkronisering starter etter at klientmaskinene er startet på nytt.
Når en klientmaskin starter og kobles til servermaskinen, overskrives brukerdataene som er registrert på både servermaskinen og klientmaskinen med brukerdataene i servermaskinen, og brukerdataene som er stilt inn på klientmaskinen blir slettet. Hvis du vil bruke brukerdataene på en klientmaskin som skal kobles til, sletter du de tilsvarende dataene fra servermaskinen via [Slett brukerdata] i [Synkroniser egendefinerte innstillinger (server)] før du starter klientmaskinen.
Hvis forskjellige data eksisterer for samme bruker på flere klientmaskiner som startes i rekkefølge, brukes brukerdataene i klientmaskinen som først ble koblet til serveren, for synkronisering.
 : Data fra bruker 1
 : Andre data fra bruker 1
 : Data fra bruker 2
 : Data fra bruker 3
Brukerdata fra klientmaskin A
Den første klientmaskinen som kobles til serveren.
Har dataene fra bruker 1 og bruker 2 registrert.
Brukerdata til klientmaskin B
Har de andre dataene fra bruker 1 og data fra bruker 3 registrert.
Brukerdata registrert på servermaskinen
Dataene til bruker 1 registrert på servermaskinen synkroniseres ved hjelp av dataene fra klientmaskin A.
Hvis det oppstår et problem i servermaskinen eller en klientmaskin etter å ha startet synkroniseringen, blir dataene med [Enhetsspesifikk (ikke delt)] angitt for omfanget av deling på maskinen med problemet, tilbakestilt til standardinnstillingene og blir ikke gjenopprettet.
For å synkronisere egendefinerte innstillinger mellom maskiner, må maskinens autentiseringsinnstillinger og gruppestyringsinnstillingene være de samme. For informasjon om å angi de samme autentiseringsinnstillingene, se instruksjonene for påloggingsprogrammet. For gruppestyringsinnstillinger anbefales det at innstillingene i den ene maskinen blir eksportert og importert til de andre maskinene. Når avdelings-ID-er brukes til gruppestyring, angir du de samme avdelings-ID-ene for hver maskin.
For å synkronisere informasjonen angående nettverksplassene for nøkkelringer, må rekkefølgen på når nettverksplassene ble registrert være den samme på alle maskiner.
Hvis en maskin du bruker er en eldre versjon, kan det hende at registrerte snarveier og nøkkelringer ikke synkroniseres.
Når synkronisering av egendefinerte innstillinger utføres, angis <Slett eldste brukerinnst.> til <Handling når maks. antall brukere overstiges> for server-/klientmaskiner og klientmaskiner, og kan ikke endres.
Hvis synkronisering av egendefinerte innstillinger (klient) startes, kan dataobjekter som synkroniseres (inkludert adresseboken) ikke importeres eller eksporteres. Hvis du vil ha informasjon om import/eksport av innstillingsdata. kan du se Importere/eksportere innstillingsdata. Hvis du vil ha informasjon om data underlagt synkronisering av egendefinerte innstillinger. kan du se Liste over elementer som kan personlig tilpasses.
7J2E-0AR