Bruke personlig godkjenning til å administrere utskrift/faks/fjernskanning ved hjelp av en datamaskin

Du kan også bruke personlig godkjenningsstyring til utskrift, faks og fjernskanning (Bruke datamaskinen til å skanne (fjernstyrt skanning) (Windows)) via en datamaskin. Dette kan gi større sikkerhet, ettersom maskinen ikke godtar disse operasjonene med mindre brukeren er identifisert.
 (Innst./Registrer)  <Styringsinnstillinger>  <Brukerstyring>  <Autentiseringsstyring>  <Begrens jobb fra ekstern enhet uten brukerautent.>  <På>  <OK>   (Innst./Registrer)   (Innst./Registrer) <Bruk innst. endr.>  <Ja>
7J2E-08F