Konfigurere godkjenningsfunksjonene

Du kan konfigurere brukerinnloggingsmetodene, godkjenningsenhetene og andre godkjenningsfunksjoner basert på systemmiljøet og behovene dine. Du kan også angi hvordan innloggingsskjermen vises.

Konfigurere brukerinnloggingsmetodene og godkjenningsenhetene

Angi brukerinnloggingsmetodene (Påloggingsmetode) og godkjenningsenhetene (Godkjenningsenhet). Merk at godkjenningsenhetene må angis før du konfigurerer innstillingene nedenfor.
1
Start Fjernkontroll. Starte Fjernkontroll
2
Klikk på [Innstillinger/lagring] på portalsiden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Klikk på [Brukerstyring]  [Autentiseringsstyring].
4
Klikk på [Basisinnstillinger]  [Rediger...].
5
Merk av for [Bruk brukerautentiseringsfunksjonen], og angi de nødvendige innstillingene.
Velg innloggingsmetodene som du vil bruke, og angi detaljerte innstillinger som innstillingene for godkjenningsenheten.
Bruke tastaturgodkjenning
Konfigurere detaljerte innstillinger for godkjenningsfunksjoner
6
Klikk på [Oppdater].
7
Start maskinen på nytt. Starte maskinen på nytt
Godkjenningsmetoden valgt for [Autentiseringsmetode for nettjeneste:] brukes også når personlig godkjenning utføres med administrasjonsprogramvare for adressebok. <Importer/eksporter fra programvare for adr.bokbeh.>

Angi når påloggingsskjermbildet skal vises

Du kan angi når påloggingsskjermbildet skal vises ved å velge enten «når du begynner å bruke maskinen» eller «etter at en funksjonsknapp er trykket på». Hvis «etter at en funksjonsknapp er trykket på» velges, kan du angi funksjonene som krever brukerinnlogging. Funksjonene som ikke angis, er tilgjengelige for uregistrerte brukere.
1
Start Fjernkontroll. Starte Fjernkontroll
2
Klikk på [Innstillinger/lagring] på portal-siden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Klikk på [Brukerstyring]  [Autentiseringsstyring].
4
Klikk på [Kontrollpanelinnstillinger]  [Rediger...].
5
Konfigurer innstillingene etter behov.
[Innloggingsinnstillinger]
I [Vis innloggingsskjerm:], velger du når påloggingsskjermbildet vises.
Hvis du valgte [Vis innloggingsskjerm når funksjoner som krever autentisering, velges], må du også velge funksjonene som påloggingsskjermbildet skal vises for.
Hvis du endrer denne innstillingen, kan <Begrens tilgang til andre brukerjobber> angis til <På>. Forholdet mellom innstillingene indikeres nedenfor. <Begrens tilgang til andre brukerjobber>
Når [Vis innloggingsskjerm når operasjon startes på enheten] du merker av i boksen:
<Kopier/skriv ut>, <Sende>, og <Lagre> i <Begrens tilgang til andre brukerjobber> er angitt til <På>
Når du merker av i boksen [Vis innloggingsskjerm når funksjoner som krever autentisering, velges], og du merker av i boksen [Kopi], [Tilgang lagrede filer] eller [Utskrift] i [Velg funksjon som vil kreve autentisering]:
angis <Kopier/skriv ut> i <Begrens tilgang til andre brukerjobber> til <På>
Når du merker av i boksen [Vis innloggingsskjerm når funksjoner som krever autentisering, velges] og du merker av i boksen [Faks] eller du merker av i boksen [Skann og send] i [Velg funksjon som vil kreve autentisering]:
angis <Sende> i <Begrens tilgang til andre brukerjobber> til <På>
Når du merker av i boksen [Vis innloggingsskjerm når funksjoner som krever autentisering, velges] og du merker av i boksen [Skanne og lagre] i [Velg funksjon som vil kreve autentisering]:
angis <Lagre> i <Begrens tilgang til andre brukerjobber> til <På>
Hvis du ønsker å angi <Begrens tilgang til andre brukerjobber> til <Av>, sangir du den til <Av> etter at denne innstillingen er fullført.
[Innstillinger for innloggingsskjermbakgrunn]
Du kan angi et bakgrunnsbilde for påloggingskjermbildet.
6
Klikk på [Oppdater].
7J2E-08E