Konfigurer brukerinnstillingene for universell utskrift

Konfigurer disse innstillingene hvis du ønsker å administrere brukere som er autentisert gjennom brukerautentisering og deres tilknyttede universelle utskriftsjobber. Universell utskrift kan likevel kjøres uten konfigurering av disse innstillingene.

Angitt av brukeren

1
Start fjernkontrollen. Starte Fjernkontroll
2
Klikk på [Innstillinger/lagring] på portal-siden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Klikk på [Brukerstyring]  [Autentiseringsstyring].
4
Tast inn [Brukernavn for Universell utskrift:] i [Informasjon om Universell utskrift].
I [Brukernavn for Universell utskrift:] taster du inn e-postadressen eller telefonnummeret brukt i Microsoft 365-kontoen.

Angitt av administratoren

1
Start fjernkontrollen. Starte Fjernkontroll
2
Klikk på [Innstillinger/lagring] på portal-siden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Klikk på [Brukerstyring]  [Autentiseringsstyring].
4
Klikk på [Rediger...] for brukeren som skal angis.
Dersom brukeren for universell utskrift ikke er lagret
Klikk på [Legg til bruker] og lagre brukerinformasjonen. Når du lagrer brukerinformasjonen, taster du inn [Brukernavn for Universell utskrift:] i [Informasjon om Universell utskrift].
5
Tast inn [Brukernavn for Universell utskrift:] i [Informasjon om Universell utskrift].
I [Brukernavn for Universell utskrift:] taster du inn e-postadressen eller telefonnummeret brukt i Microsoft 365-kontoen.
6
Klikk på [Oppda.].

Angitt av administratoren ved hjelp av en CSV-fil

Du kan knytte brukere av brukerautentisering til en Microsoft 365-konto ved å redigere en CSV-fil.
1
Start fjernkontrollen. Starte Fjernkontroll
2
Klikk på [Innstillinger/lagring] på portal-siden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Klikk på [Brukerstyring]   [Autentiseringsstyring]   [Innstillinger for Universell utskrift].
4
Klikk på [Start eksportering].
Hvis det ikke finnes noen brukerinformasjon som er tilknyttet en Microsoft 365-konto, kan du ikke konfigurere innstillingene ved hjelp av en CSV-fil. Klikk på [Legg til tilknytning...], legg til den tilknyttede brukeren og klikk deretter på [Start eksportering].
5
Redigere den eksporterte CSV-filen
Tast inn et lagret brukernavn i ”mcp_uid”.
I ”azureaccount_name” skriver du inn e-postadressen eller telefonnummeret brukt i Microsoft 365-kontoen.
6
Klikk på [Importer...] og angi filen som ble redigert i trinn 5.
7
Klikk på [Start importering].
Hvis autentiseringsmetoden er angitt som [Picture Login] og [Brukerregistreringsmetode:] er angitt som [Registrer automatisk når jobb mottas], lagres følgende informasjon som brukerinformasjonen for en jobb utført av en Microsoft 365-konto med navnet ”user1@example.com”.
Innstillinger registrert i brukerdatabasen
Brukernavn: user1@example.com
Innstillinger for universell utskrift
Brukernavn: user1
Microsoft 365-kontro: example.com
Informasjon vist på påloggingsskjermen for bildepålogging
user1
example.com
Ved å angi <Tillat bruk av @ i brukernavn> som <På> kan du lagre ”user1@example.com” som brukernavnet.<Tillat bruk av @ i brukernavn>
Ved utskrift velger du ”user1@example.com” på kontrollpanelet for å logge inn velg <Skriv ut> utfør utskrift.
7J2E-069