Skrive ut ved bruk av Microsoft skytjeneste (universell utskrift)

 
Universell utskrift er en tjeneste som lar deg skrive ut dokumenter via Microsoft-skyen. Drivere for universell utskrift er inkludert som standardfunksjon i Windows 10, og det er derfor ikke nødvendig å installere skriverdrivere for hver datamaskin. Dette eliminerer også behovet for skriverservere, og muliggjør dermed kostnadsreduksjon og reduserer arbeidsbelastningen på nettverksadministratorer.
Betingelser for bruk
For å bruke universell utskrift, må du først registrere deg som bruker av tjenestene til Microsoft 365 og bruke tjenesten Azure Active Directory.
Skrive ut ved bruk av Microsoft skytjeneste (universell utskrift)
For kommunikasjon ved hjelp av en underlinje
Påkrevde innstillinger
Administratorinnstillinger
Bruk fjernkontrollen for å lagre denne maskinen i Azure Active Directory. Registrer denne maskinen i Azure Active Directory.
Brukerinnstillinger
Konfigurer datamaskinen din slik at universell utskrift kan brukes. Konfigurere en skriver som er lagret i Azure Active Directory på datamaskinen
Når en proxy-server brukes
For å bruke universell utskrift via en proxy-server, må du også konfigurere proxy-innstillingene på datamaskinen din.
Tilknytning av brukere og universelle utskriftsjobber
Du kan knytte universelle utskriftsjobber med brukere som er autentisert gjennom brukerautentisering. Du kan fortsatt bruke universell utskrift uten å konfigurere disse innstillingene. Konfigurer brukerinnstillingene for universell utskrift
Skrive ut med universell utskrift
Se Microsofts nettside for informasjon om å skrive ut med universell utskrift.
I enkelte operativsystemer, kan utskriftsfeil eller problemer med utskriftsresultatene oppstå. Se Feilsøking for universell utskrift på Microsofts nettside for informasjon angående ditt operativsystems kompatibilitet.
Hvis tvunget vent er aktivert, vil universelle utskriftsjobber kjøre som angitt i <Tvunget vent>-innstillingene. <Tvunget vent>

Registrer denne maskinen i Azure Active Directory.

1
Start fjernkontrollen. Starte Fjernkontroll
2
Klikk på [Innstillinger/lagring] på portal-siden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Klikk på [Nettverksinnstillinger]  [Innstillinger for Universell utskrift].
4
Klikk på [Rediger...] for [Basisinnstillinger].
5
Velg avkrysningsboksen [Bruk Universell utskrift] og tast inn skrivernavnet i feltet [Skrivernavn].
For å verifisere serversertifikatet sendt fra serveren, velger du avkrysningsboksen [Verifiser serversertifikat].
For å legge til CN (fellesnavn) til postene som skal verifiseres, velger du avkrysningsboksen [Legg CN til kontrollelementer].
Endre innstillingene [Program-ID], [URL for Azure Active Directory-autentisering] eller [URL for Azure Active Directory-registrering] i henhold til ditt skymiljø.
6
Klikk på [OK].
7
Klikk på [Registrer..] i [Lagringsstatus].
8
Vent noen få sekunder, og klikk deretter på .
9
Klikk på URL-koblingen for [URL for lagring].
10
Følg anvisningene på skjermen for å registrere maskinen.
11
Vent noen få minutter, og klikk deretter på i fjernkontrollens skjerm.
Når registreringen er fullført, vises [Lagret] i [Lagringsstatus].
12
Vis Azure Active Directory sitt styringsskjermbilde for universell utskrift i nettleseren din.
13
Velg den lagrede maskinen og klikk på [Share Printer].
For å endre navnet som vises på datamaskinen, taster du inn det nye navnet i [Navn på delt skriverressurs] og klikker deretter på [Share Printer].
[Printer shared.] vises øverst til høyre på skjermen.
14
Klikk på [Medlemmer] og klikk deretter på [Legg til].
15
Velg medlemmene og gruppene som skal bruke den lagrede skriveren fra listen.
De valgte medlemmene og gruppene vil kunne bruke skriveren.

For å slette en lagret skriver

1
Start fjernkontrollen. Starte Fjernkontroll
2
Klikk på [Innstillinger/lagring] på portal-siden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Klikk på [Nettverksinnstillinger]  [Innstillinger for Universell utskrift].
4
Klikk på [Lagringsstatus] for [Avregistrere].
5
Klikk på [OK].
6
Vis Azure Active Directory sitt skjermbilde for utstyrsstyring i nettleseren din.
7
Velg modellen som skal slettes og klikk på [Slett].

Konfigurere en skriver som er lagret i Azure Active Directory på datamaskinen

1
Klikk på   [Innstillinger]  [Kontoer].
2
Klikk på [Få tilgang til jobb eller skole]  [Koble til].
3
Følg instruksjonene på skjermen for å logge inn på din Microsoft 365-konto.
4
Klikk på [Hjem]  [Enheter].
5
Klikk på [Skrivere og skannere]  [Legg til skrivere eller skannere].
6
Velg en lagret skriver fra listen.
7J2E-068