<Justere bildekvalitet>

Denne delen beskriver hvordan du justerer bildekvalitet for kopiering og utskrift.
<Auto graderingsjustering>
 (Innst./Registrer)  <Justering/vedlikehold>  <Justere bildekvalitet>
Hvis graderingen av utskriften er vesentlig forskjellig fra originaldokumentet, vil denne korreksjonen justere utskriften slik at den passer bedre sammen med originaldokumentet. Justere graderinger
<Korrigere tetthet>
 (Innst./Registrer)  <Justering/vedlikehold>  <Justere bildekvalitet>
Hvis utskriftens tetthet er betydelig forskjellig fra originaldokumentet, justerer dette skannetettheten nærmere originalen. Justere tettheten
<Autokorriger fargeforskyvning>
 (Innst./Registrer)  <Justering/vedlikehold>  <Justere bildekvalitet>
Hvis fargene på utskriften renner eller er uskarpe, kan det ha skjedd en feiltilpassing av farger (feilregistrering av farger). Denne korreksjonen justerer utskriften slik at feiltilpassing av farger ikke skjer. Korreksjon av feiltilpassing av farge
<Innstillinger for Auto full kalibrering>
 (Innst./Registrer)  <Justering/vedlikehold>  <Justere bildekvalitet>
Maskinen utfører automatisk justering (kalibrering) for å forhindre feilregistrering av farge og for å sikre at original fargeintensitet er riktig gjengitt. Du kan angi tidsinnstillingen og frekvensen for utføring av kalibrering. Automatisk justering av fargeregistrering og fargeintensitet
<Klarhetsinnstillinger for fullfargeutskrift>
 (Innst./Registrer)  <Justering/vedlikehold>  <Justere bildekvalitet>
Denne innstillingen lar deg øke fargenes metning når du utfører fargeutskrift. Gjøre farger mer livlige
<Finjustere zoom>
 (Innst./Registrer)  <Justering/vedlikehold>  <Justere bildekvalitet>
Hvis størrelsen på det kopierte bildet er betydelig forskjellig fra originaldokumentet, utføres finjustering slik at utskriften passer bedre til størrelsen på originaldokumentet. Justere bildestørrelsen
<Juster tonerm. som brukes til fargeutskrift>
 (Innst./Registrer)  <Justering/vedlikehold>  <Justere bildekvalitet>
Ved å justere mengden toner som brukes ved fargeutskrift, kan du redusere problemer som streker og uregelmessigheter. Redusere toner brukt ved fargeutskrift
<Modus for forhindring av vannmerke>
 (Innst./Registrer)  <Justering/vedlikehold>  <Justere bildekvalitet>  <Spesialbehandling>
Du kan angi <Modus for forhindring av vannmerke> for når et sprutet bilde, hvite flekker, streker osv. vises på halvtonebilder på tosidige utskriftsjobber. Angi denne modusen til <På> umiddelbart etter at du slår PÅ maskinen i et miljø med lav temperatur dersom halvtonereproduksjonen for utskriften ender opp betydelig annerledes enn originaldokumentet.
<Juster fikseringstemperatur>
 (Innst./Registrer)  <Justering/vedlikehold>  <Justere bildekvalitet>  <Spesialbehandling>
Du kan redusere bildekvalitetsproblemer som oppstår på grunn av en upassende temperatur for fikseringsenhet ved å justere fikseringstemperaturen.
<Modus for forhindring av bøy>
 (Innst./Registrer)  <Justering/vedlikehold>  <Justere bildekvalitet>  <Spesialbehandling>
Du kan angi <Modus for forhindring av bøy> for å redusere krølling på enden av papir forårsaket av varmen og trykket fra fikseringsenheten under utskrift.
<Modus for forhindring av papirglidning>
 (Innst./Registrer)  <Justering/vedlikehold>  <Justere bildekvalitet>  <Spesialbehandling>
Det kan hende papir ikke mates riktig ved utskrift eller at utskriftskvaliteten reduseres, avhengig av bruksmiljøet.
<Autorens sekundær overføringsvalse>
 (Innst./Registrer)  <Justering/vedlikehold>  <Justere bildekvalitet>  <Spesialbehandling>
Den sekundære overføringsvalsen er rengjort etter å ha utført en utskriftsjobb med fritt format angitt. Angi denne når baksiden av papiret er skittent.
<Modus for forhindring av hvite striper>
 (Innst./Registrer)  <Justering/vedlikehold>  <Justere bildekvalitet>  <Spesialbehandling>
Hvite streker kan vises i det utskrevne bildet. Denne innstillingen kan forbedre dette problemet.
<Riktig fiksering med vanlig papir>
 (Innst./Registrer)  <Justering/vedlikehold>  <Justere bildekvalitet>  <Spesialbehandling>
Flekker kan fremkomme i det utskrevne bildet, avhengig av papirtypen og bruksmiljøet. Denne innstillingen kan forbedre dette problemet.
<Riktig fiksering av bakkant med vanlig papir>
 (Innst./Registrer)  <Justering/vedlikehold>  <Justere bildekvalitet>  <Spesialbehandling>
Farger kan bli mørkere i bakkanten av utskrevne bilder fordi toneren er utilstrekkelig fiksert. Denne innstillingen kan forbedre dette problemet.
<Justeringsmodus for utfyll.område vanlig papir>
 (Innst./Registrer)  <Justering/vedlikehold>  <Justere bildekvalitet>  <Spesialbehandling>
Etterbehandlingskvaliteten kan kanskje forbedres ved å aktivere denne innstillingen ved bruk av vanlig papir med en jevn overflate.
<Justeringsmodus for utfyll.område tykt papir>
 (Innst./Registrer)  <Justering/vedlikehold>  <Justere bildekvalitet>  <Spesialbehandling>
Etterbehandlingskvaliteten kan kanskje forbedres ved å aktivere denne innstillingen ved bruk av tykt papir uten en jevn overflate.
<Modus for forhindring av konvoluttforsegling>
 (Innst./Registrer)  <Justering/vedlikehold>  <Justere bildekvalitet>  <Spesialbehandling>
Du kan angi <Modus for forhindring av konvoluttforsegling> for å forhindre at limet på konvoluttklaffer smelter og forsegler seg på grunn av varmen og trykket fra fikseringsenheten under konvoluttutskrift.
7J2E-0EX