Stille inn DNS-innstillinger

DNS-serveren er en datamaskin som konverterer navnene på enheter (domenenavn) på Internett til IP-adresser. Det er mange DNS-servere på Internett over hele verden. De samarbeider med hverandre for å lage korrespondanse mellom domenenavn og IP-adresser. Denne delen beskriver trinnene for å angi maskinens DNS-serveradresse, vertsnavn og domenenavn. Du kan også stille inn maskinen slik at en automatisk oppdatering blir utført hvis korrespondanse mellom vertsnavnet og IP-adressen blir endret. Hvis du setter DNS under et IPv6-miljø, må du bekrefte om IPv6-adresser kan brukes (Angi en IPv6-adresse). I tillegg kan du opprette korrespondanse med en IP-adresse ved å anskaffe vertsnavnet gjennom en DHCP-server uten å angi maskinens vertsnavn manuelt.

Stille inn DNS-innstillinger

1
Trykk på  (Innst./Registrer).
2
Trykk på <Preferanser> <Nettverk>  <TCP/IP-innstillinger>  <DNS-innstillinger>.
3
Angi en DNS-serveradresse.
1
Trykk på <DNS-server adresseinnstillinger>.
2
Utfør de nødvendige innstillingene.
Skriv inn en IP-adresse til DNS-serveren i henhold til ditt miljø.
<IPv4>
Trykk på <Primær DNS-server>, og skriv inn en Ipv4-adresse for DNS-serveren.
Hvis det finnes en sekundær DNS-server, skriver du inn dennes IP-adresse. Hvis du ikke angir en sekundær DNS-server, skriver du inn «0.0.0.0».
<IPv6>
Trykk på <Primær DNS-server>, og skriv inn en Ipv6-adresse for DNS-serveren. Du kan ikke skrive inn adresser som begynner med «ff» (multikastadresse), adresser som består av kun «0» eller lokal koblingsadresser.
Hvis det finnes en sekundær DNS-server, skriver du inn dennes IP-adresse. Du kan ikke skrive inn adresser som begynner med «ff» (multikastadresse), adresser som består av kun «0» eller lokal koblingsadresser. Denne kolonnen kan være tom.
3
Trykk på <OK>.
4
Angi maskinens vertsnavn og domenenavn.
1
Trykk på <DNS-vertsnavn/domenenavninnstillinger>.
2
Utfør de nødvendige innstillingene.
<IPv4>
Trykk på <Vertsnavn>, og skriv inn vertsnavnet til maskinen for å registrere deg på DNS-serveren ved å bruke alfanumeriske tegn.
Trykk på <Domenenavn>, og skriv inn domenenavnet som maskinen tilhører ved å bruke alfanumeriske tegn (Eksempel: «example.com»).
<IPv6>
Hvis du vil stille inn at vertsnavnet og domenenavnet er det samme som IPv4, trykker du på <På> i <Bruk sam. vertsnavn/domenenavn som IPv4>. Hvis du vil stille inn at de er ulike fra de til IPv4, trykker du på <Av>.
Hvis du vil at vertsnavnet skal være forskjellig fra IPv4, trykker du på <Vertsnavn> og skriver inn vertsnavnet til maskinen for å registrere deg på DNS-serveren ved å bruke alfanumeriske tegn.
Hvis du vil at domenenavnet skal være forskjellig fra IPv4, trykker du på <Domenenavn> og skriver inn domenenavnet maskinen tilhører ved å bruke alfanumeriske tegn. (Eksempel: «example.com»).
Hvis du stiller <Bruk DHCPv6> til <På> for innstillingene for stateful-adressen (Angi en IPv6-adresse), overskrives det manuelt konfigurerte domenenavnet. Hvis du stiller <Bruk sam. vertsnavn/domenenavn som IPv4> til <På>, brukes domenenavnet som ble hentet fra DHCPv6-serveren.
3
Trykk på <OK>.
5
Still inn automatisk korrespondanse-oppdateringer.
1
Trykk på <DNS Dynamic Update innstillinger>.
2
Utfør de nødvendige innstillingene.
<IPv4>
Hvis du vil oppdatere informasjonen automatisk når korrespondanse mellom vertsnavnet og IP-adressen endres i et miljø som DHCP, trykker du på <På> i <DNS Dynamic Update>.
<IPv6>
Hvis du vil oppdatere informasjonen automatisk når korrespondanse mellom vertsnavnet og IP-adressen endres i et miljø som DHCP, trykker du på <På> i <DNS Dynamic Update>.
Slå <På> adressen du vil registrere som en DNS-server i <Lagre Stateless adresse>/<Lagre manuell adresse>/<Lagre Stateful adresse>. Vær oppmerksom på at automatisk oppdatering ikke kan utføres hvis alle er stilt til <Av>.
3
Trykk på <OK>.
6
Angi mDNS-innstillingene.
1
Trykk på <mDNS-innstillinger>.
2
Utfør de nødvendige innstillingene.
<Bruk IPv4 mDNS>
For å aktivere DNS-funksjonen i et miljø uten en DNS-server trykker du på <På>.
Trykk på <mDNS-navn>, og angi et mDNS-navn som du velger ved hjelp av alfanumeriske tegn.
<Bruk IPv6 mDNS>
For å aktivere DNS-funksjonen i et miljø uten en DNS-server trykker du på <På>.
Hvis du vil stille inn de samme innstillingene som for IPv4 for mDNS-navnet, trykker du på <På> for <Bruk samme mDNS-navn som IPv4>. Hvis du vil bruke andre innstillinger, trykker du på <mDNS-navn> og angir et mDNS-navn som du velger ved hjelp av alfanumeriske tegn.
Hvis du stiller <Bruk IPv4 mDNS> til <På>, går ikke maskinen fullstendig inn i hvilemodus.
Hvis du stiller <Bruk IPv6 mDNS> til <På>, går ikke maskinen fullstendig inn i hvilemodus.
3
Trykk på <OK>.
7
Trykk på  (Innst./Registrer) <Ja>.

Bruke en DHCP-server

Du kan skaffe et vertsnavn ved hjelp av DHCP-serveren.
DHCP-tilleggsinnstillingen gjelder kun for hovedlinjen.
1
Trykk på  (Innst./Registrer).
2
Trykk på <Preferanser> <Nettverk> <TCP/IP-innstillinger> <IPv4 innstillinger> or <IPv6 innstillinger> <DHCP-tilleggsinnstillinger>.
3
Utfør det nødvendige oppsettet.
Noen elementer vises kanskje ikke i <IPv6 innstillinger>.
<Hent vertsnavn>
Hvis du vil skaffe et vertsnavn gjennom DHCP-serveren, trykker du på <På>.
<DNS Dynamic Update>
For å få DHCP-serveren til å oppdatere informasjon om korrespondanse mellom IP-adressene og vertsnavnene automatisk uten å bruke maskinen, trykker du på<På>.
<Hent DNS-serveradresse>
For å skaffe DHCP-serverens IP-adresse, trykker du på <På>.
<Hent domenenavn>
Hvis du vil skaffe et domenenavn gjennom DHCP-serveren, trykker du på <På>.
<Hent WINS-serveradresse>
Hvis du vil skaffe et domenenavn gjennom WINS-serveren, trykker du på <På>.
<Hent SMTP-serveradresse>
Hvis du vil skaffe et domenenavn gjennom SMTP-serveren, trykker du på <På>.
<Hent POP-serveradresse>
Hvis du vil skaffe et domenenavn gjennom POP-serveren, trykker du på <På>.
4
Trykk på <OK>.
5
Trykk på  (Innst./Registrer) <Ja>.
7J2E-00Y