Andre nettverksinnstillinger

Angi følgende i henhold til nettverksmiljøet.

Angi PASV-modusen for FTP.

PASV er en FTP-kommunikasjonsmodus som brukes under filoverføring. Trykk på <På> for denne innstillingen for å aktivere maskinen til å koble seg til en FTP-server, selv om maskinen er innenfor en brannmur. Kontroller på forhånd at PASV-modus er konfigurert på FTP-serversiden.
 (Innst./Registrer) <Preferanser>   <Nettverk>  <TCP/IP-innstillinger>  <Bruk PASV modus for FTP>  <På>  <OK>

Stille inn SNTP-innstillinger

SNTP er en protokoll for å justere tiden ved hjelp av en tidsserver i nettverket. SNTP brukes når tiden må justeres mellom maskinen og serveren i tilfeller der sikkerhetsgodkjenning utføres på det tidspunktet man går inn på en LDAP-server. Angi tidsforskjellen (tidssonen) på forhånd fordi handlinger er basert på koordinert universell tid (UTC). Stille inn dato og klokkeslett
1
Trykk på  (Innst./Registrer).
2
Trykk på <Preferanser> <Nettverk> <TCP/IP-innstillinger> <SNTP-innstillinger>.
3
Trykk på <På> i <Bruk SNTP> og utfør de nødvendige innstillingene.
<Pollingintervall>
Spesifiser det foreskrevne intervallet i minutter for å justere tiden.
<NTP-serveradresse>
Oppgi IP-adressen til NTP-serveren. Når DNS-serveren brukes, i stedet for en IP-adresse, kan du oppgi «vertsnavn.domenenavn» (FQDN) ved hjelp av alfanumeriske tegn. (Eksempel: «ntp.eksempel.com»).
<Sjekk NTPserver>
Du kan sjekke kommunikasjonsstatusen mellom en registrert server og SNTP. Når tilkoblingen er korrekt gjort, vises «OK». Imidlertid er bare kommunikasjonsstatusen bekreftet og tidsjustering er ikke utført.
For å utføre tidssynkronisering via SNTP med NTP-serveren, er det nødvendig å angi tidssonen der maskinen brukes. Stille inn dato og klokkeslett
4
Trykk på <OK>.
5
Trykk på  (Innst./Registrer) <Ja>.

Overvåke maskinen fra systemene for enhetstyring

Når programvare for utstyrsstyring benyttes, kan du samle/administrere forskjellige opplysninger som innstillingsinformasjon, adresseinformasjon og enhetsfeilinformasjon på nettverket gjennom serveren.
1
Trykk på  (Innst./Registrer).
2
Trykk på <Preferanser> <Nettverk> <TCP/IP-innstillinger> <Multicast Discovery innstillinger>.
3
Still <Respons> til <På>, trykk på <Omfang navn> og skriv inn et områdenavn.
Skriv inn et områdenavn spesifisert ved hjelp av Multicast Discovery-innstillinger i <Omfang navn>.
4
Trykk på <OK>.
5
Trykk på  (Innst./Registrer) <Ja>.
7J2E-015