Systemalternativ

Genom att installera systemrelaterade alternativ kan du förbättra maskinens prestanda.

Sats för streckkodsutskrift

Med det här alternativet kan du skriva ut streckkoder. Mer information finns i Bar Code Printing (Utskrift av streckkoder) på webbplatsen för handböcker.

Internationella PCL-teckensnitt

Med det här alternativet kan du lägga till följande teckensnitt för en PCL-skrivare. Som ett resultat kan du skriva ut/kopiera med olika språk i en SAP Unicode-miljö.
Andale® och WorldType® Collection J (japansk version)
Andale® och WorldType® Collection K (koreansk version)
Andale® och WorldType® Collection S (version för förenklad kinesiska)
Andale® och WorldType® Collection T (version för traditionell kinesiska)
För att ge stöd åt skillnader i teckenutformning beroende på region, aktiveras fyra teckensnittsversioner.

Copy Card Reader

Med det här tillvalet kan du använda Hantering av avdelnings-ID via autentisering med kontrollkort. För mer information, se Copy Card Reader.

Filformat och behovet av tillvalsprodukter

Produkter kan krävas beroende på det filformat och den funktion du vill använda. Se följande tabell.
-:
Standardfunktion
:
Tillvalsprodukter krävs
Filformat (detaljerad inställning)
Scanna och skicka/Scanna och lagra
JPEG
-
TIFF
-
PDF; Kompakt
-
PDF (OCR (Sökbar text))
-
PDF (Kryptera)
-
PDF (Enhetssignatur)
-
PDF (Format till PDF/A)
-
XPS (Kompakt)
-
XPS (OCR (Sökbar text))
-
XPS (Enhetssignatur)
-
OOXML (Word)
-
OOXML (PowerPoint)
-
Följande filformat kan användas med funktionen Åtkomst lagrade filer: JPEG, TIFF, PDF, XPS. Om du vill skriva ut filer i andra format flyttar du filerna till datorn och skriver ut med t.ex. skrivardrivrutinen.
7J36-0KK