Baksida

USB-port (för anslutning av USB-enheter)

Du kan ansluta enheter, som t.ex. en extern hårddisk, till maskinen.
USB-porten (för anslutning av USB-enheter) stödjer USB 2.0.

USB-port (för datoranslutning)

Anslut en USB-kabel när du ansluter enheten och en dator.
USB-porten (för anslutning av dator) stödjer USB 2.0.

LNK-indikator

LNK-indikatorn blinkar grön när maskinen är ansluten till ett nätverk på rätt sätt.

ACT-indikator

ACT-indikatorn blinkar när data sänds eller tas emot.

LAN-port

Anslut en nätverkskabel när du ansluter maskinen till exempelvis en trådbunden nätverksrouter. Konfigurera nätverksmiljön

Ventilationsöppning

Luft från insidan av maskinen ventileras ut för att kyla ner maskinens insida. Om du placerar föremål framför ventilationsöppningarna förhindras ventilation.

Strömuttag

Här ansluter du nätkabeln.

Märkskylt

Etiketten visar serienumret som behövs när frågor ställs om maskinen. När det inte går att lösa ett problem

Uttag för telefonsladd

Anslut en telefonkabel.

Uttag för extern telefon

Anslut en extern telefon.

Telefonjack

Anslut en extra telefonlur. TELEPHONE 6 KIT
7J36-01H