Ta emot I-Fax

När ett I-fax tas emot

Indikatorn Bearbetar/Data på kontrollpanelen blinkar grönt. När mottagningen är klar skrivs dokumentet ut automatiskt och indikatorn slocknar.
Om du vill avbryta mottagningen trycker du på <Statusmonitor>  <Mottagning>  <Jobbstatus>  välj ett dokument  <Avbryt>.
Du kan ange tiden innan mottagningen avbryts när ett uppdelat I-fax tas emot och efterföljande data inte kan tas emot. Data som tas emot inom den angivna tiden skrivs ut. <Tidsgräns M. uppdelade data>

För att ta emot I-fax manuellt

Tryck på <Statusmonitor>  <Mottagning>  <Jobblogg>  <Kontr. M. av I-faxjobb>. När du trycker på <Fax/I-Fax inlåda>(Skärmbilden <Hem>)  <Minneslåda för mott.>  <Mott.låda för uppdelade data> kan du kontrollera mottagningsstatusen och datastorleken för uppdelade I-fax.
Du kan spara papper när du skriver ut.
Du kan inkludera information, som t.ex. mottagningstid, i mottagna dokument när du skriver ut. <Skriv ut sidfot på mottagna sidor>
7J36-05S