Ta emot fax

I det här avsnittet beskrivs metoder för att ta emot fax och hur du ställer in maskinen för att ta emot fax. Du måste utföra vissa procedurer för att använda faxfunktioner innan du anger mottagningsinställningar. Ställa in faxmottagningsmetod
Maskinen kan skriva ut mottagna faxdokument på A4 eller papper med Letter-format. Om mottagna faxdokument skrivs ut i ett annat pappersformat, kanske en del av sidan inte skrivs ut eller så skrivs en sida ut på två separata pappersark.

Metoder för att ta ta emot fax

Maskinen har följande mottagningsmetoder. Välj den metod som bäst passar dina behov och ställ sedan in den genom att följa proceduren i <Mottagningsläge>.
<Automottagn.>
Dedikerad till att ta emot fax
Maskinen tar emot fax automatiskt. Även om någon ringer dig kan du inte prata med den som ringer.
<Fax/Tel (växla auto.)>
När samtalet är ett fax
Maskinen tar emot faxet automatiskt.
När samtalet är ett telefonsamtal
Ett inkommande samtal ringer. Ta upp luren för att besvara samtalet.
Du måste ansluta telefonen eller tillvalsluren till maskinen i förväg.
<Telefonsvarare>
När samtalet är ett fax
När ett inkommande samtal ringer tar maskinen emot faxet automatiskt.
När samtalet är ett telefonsamtal
Telefonsvararen aktiveras och låter den som ringer lämna ett meddelande. Om du lyfter luren innan telefonsvararen börjar spela in ett meddelande kan du prata med den som ringer.
Du måste ansluta din telefonsvarare till maskinen i förväg.
Ställ in telefonsvararen så att den svarar efter några signaler.
Vi rekommenderar att du lägger till cirka 4 sekunders tystnad i början av meddelandet eller att ställa in den maximala inspelningstiden till 20 sekunder.
<Manuell mottagning>
När samtalet är ett fax
Ett inkommande samtal ringer. Plocka upp luren. Om du hör en ljudsignal väljer du  (Hem)  <Fax>  <Luren på>  <Starta M.> för att ta emot fax.
När samtalet är ett telefonsamtal
Ett inkommande samtal ringer. Plocka upp luren. Starta samtalet om du inte hör en signal.
Du måste ansluta telefonen eller tillvalsluren till maskinen i förväg.
Du kan ställa in maskinen så att den automatiskt tar emot fax när ett inkommande samtal ringer inom den angivna tidsramen. <Växla till aut. mottagning>
<Nätomkopplare>*1
Maskinen skiljer mellan fax och telefonsamtal. Detta läge är endast tillgängligt för vissa länder och kräver abonnemang på en nätverksservice.
Du måste ansluta telefonen eller tillvalsluren till maskinen i förväg.
*1 Anger objekt som kanske inte visas på skärmen Inställningar/Registrering, beroende på regionen.
Beroende på typen av telefon som är ansluten till maskinen, kanske den inte kan sända eller ta emot fax på ett korrekt sätt.
Om du ansluter en extern telefon med faxfunktioner ställer du in telefonen till att inte ta emot fax automatiskt.
Om du tar upp luren och hör en ljudsignal är samtalet ett fax. Du kan ta emot faxet genom att använda telefonen för att ange ett specifikt ID-nummer. <Fjärrmottagning>
Du kan spara papper när du skriver ut.
Du kan inkludera information, som t.ex. mottagningstid, i mottagna dokument när du skriver ut. <Skriv ut sidfot på mottagna sidor>
Om du ställer in maskinen att kontrollera ett lösenord för subadresskommunikation, kan du förhindra att skräppostfax tas emot på maskinen. <Mottagningslösenord>
Att sätta <Vidarebef. tillf. lagrad fil till Minneslåda för mottagn.> till <Ja> låter dig vidarebefordra mottagna dokument till maskinens lagringsutrymme (minneslåda för mottagning) om de inte kan skrivas ut på grund av pappersstopp eller att det är slut på papper. I sådana fall sätts <Minneslås för fax>/<Använd minneslås för I-Fax> automatiskt till <På>, och vidarebefordrade dokument kan kontrolleras på skärmen. Vidarebefordrade dokument kan skrivas ut senare. (Spara mottagna dokument i maskinen (Minnesmottagning)) För att återgå till normal utskrift, sätt <Minneslås för fax>/<Använd minneslås för I-Fax> till <Av>.
7J36-04X