Registrera användarinformation på den lokala enheten

 
För att utföra personlig autentiseringshantering måste du först registrera användarinformationen i maskinens databas.
1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) skärm
3
Klicka på [Användarhantering]  [Hantera autentisering].
Avaktivera "Administratör"
"Administratör" är registrerat som standardadministratörsnamnet (användarnamn). Denna användare kan inte raderas, men kan avaktiveras efter att ha lagt till en ny användare med administratörsprivilegier. Logga in som administratör
4
Klicka på [Lägg till användare].
Redigera användarinformation
Klicka på [Redigera] för den användarinformation du vill redigera, gör nödvändiga ändringar och klicka på [Uppdatera].
Radera användarinformation
Markera kryssrutan för den användarinformation du vill radera och klicka på [Radera]  [OK].
5
Ange nödvändig information.
[Användarnamn:] / [Lösenord:] / [Bekräfta:]
Skriv användarnamn och lösenord. För att bekräfta, ange lösenordet igen i [Bekräfta:]. Single-byte- eller double-byte-tecken kan användas för användarnamn.
[Inget upphörande för lösenord]
Markera kryssrutan för att ställa in att användarens lösenord inte ska ha utgångsdatum. Denna inställning kan väljas om [Ange lösenordets giltighetsperiod] är inställt på [Av] i [Policy för lösenordsinställningar] in [Autentisering] i [Säkerherhetspolicyinställningar].
[Visas som:]
Ange namn på användaren. Visningsnamnet visas som användarnamnet för tvångsparkerad utskrift och används som avsändningsnamn när e-mail skickas.
[E-postadress:]
Ange e-postadress som användaren använder på enheter som datorer. Vid sändning av scannade dokument, visas den här adressen tillsammans med avsändarens namn. Adressen används också för att skicka dokument med <Skicka till mig>.
När en I-fax skickas visas e-postadressen som registrerats här på avsändarraden på mottagarens enhet.
Det är också möjligt för allmänna användare att ändra sina egna lösenord och PIN-kod.
Om du markerar kryssrutan [Tillåt inställningar för e-postadress], kan vanliga användare ange e-postadresser. Konfigurerar metoder för användarinloggning och autentiseringsenheter
6
Ange andra nödvändiga inställningar.
[Användarnamn för Universal Print:]
Om [Inställningar/Registrering] [Nätverksinställningar] [Inställningar för Universal Print] är aktiverad kan du ange e-postadressen eller telefonnumret som används i Microsoft 365-kontot för den användare som universala utskriftsjobb associeras med.
[Avdelnings-ID:]
När du använder hantering av avdelnings-ID, måste du klicka på [Inställningar för avdelnings-ID ...] och välja avdelnings-ID från listan att tilldela användaren. Registrera först nödvändiga avdelnings-ID i [Registrera ny avdelning ...] på skärmen med listan. Om det avdelnings-ID du anger här raderas senare, måste du ändra den här inställningen. Konfigurera inställningar för hantering av avdelnings-ID
[Välj roll att ställa in:]
De användarbehörigheter (roller) som räknas upp nedan kan väljas. Ange även inställningarna här när en administratör läggs till. Tillgängliga inställningar varierar beroende på behörigheter (Inställningar/Registrering). Dessutom kan du skapa egna roller. Använda ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
[Administratör]
Tillåter alla åtgärder som en administratör för maskinen.
[GeneralUser]
Tillåter allmänna användarbehörigheter.
[DeviceAdmin]
Tillåter åtgärder som är tillgängliga för allmänna användare, tillsammans med behörighet att ändra inställningar för grundläggande funktioner som kopiering, utskrift, sändning och mottagning.
[NetworkAdmin]
Tillåter åtgärder som är tillgängliga för allmänna användare, tillsammans med behörighet att ändra nätrelaterade inställningar.
[Ställ in förfallodatum för användarkonto]
När du anger en giltighetstid för kontot, markerar du kryssrutan och anger ett värde för [Förfallodatum].
[Inaktivera användarkonto]
Markera kryssrutan för att tillfälligt avaktivera kontot.
[Användargruppassociation]
När du vill tilldela användaren till en grupp, välj en registrerad användargrupp från listan och klicka på [Lägg till]. Den här inställningen visas inte när du använder avdelnings-ID som användargrupper. Konfigurerar metoder för användarinloggning och autentiseringsenheter
7
Klicka på [Lägg till].
Konfigurera inställningar med kontrollpanelen
Du kan också registrera användarinformationen genom att trycka på (Inst./register) <Hanteringsinställningar>  <Användarhantering>  <Hantera autentisering>  <Registrera/redigera autentiseringsanvändare>. <Registrera/redigera autentiseringsanvändare>
Skapa användargrupper
Adresslistor i adressboken kan delas mellan användare som är registrerade i en användargrupp. Registrera användargrupper
Kontrollera med avseende på oregistrerade avdelnings-ID
Om du klickar på [Kontrollera oregistrerat avdelnings-ID ...] på skärmen som visas i steg 4, kan du se om det finns avdelnings-ID som inte är registrerade i maskinen genom att kontrollera avdelnings-ID som har tilldelats till användare mot avdelnings-ID som registreras i maskinen.
Batch-inställningar för avdelnings-ID
Om du klickar på [Batch-inställningar för avdelnings-ID ...] på skärmen som visas i steg 4, kan du skapa nya avdelnings-ID och tillämpa inställningar för alla användare.
Om användarnamnet består av tal och innehåller sju siffror eller färre, tilldelas samma tal till samma användare som avdelnings-IDt. Om lösenordet för samma användare har registrerats som ett tal med sju siffror eller färre, anges det också som PIN-kod för detta avdelnings-ID.
Om användarnamnet och lösenordet inte uppfyller ovanstående villkor, tilldelas automatiskt ett avdelnings-ID som startar med 0000001 och 0 (inget) anges för PIN-koden.
Registrera avdelnings-ID som användarnamn
Om du klickar på [Lägg till användare via användar-ID ...] på skärmen i steg 4 registreras en ny användare med samma som som avdelnings-IDt. När tangentbordsautentisering används kan autentiseringen bara utföras via inmatning med siffertangenter.
7J36-088