<Ange mottagare>

Du kan ange inställningar för registrering och redigering av mottagare.
<Adresslistor>
 (Inst./register)  <Ange mottagare>
Du kan skriva ut en lista med mottagare som registrerats i adressboken eller snabbvalsknappar. Skriva ut en inställningslista
<Registrera mottagare>
 (Inst./register)  <Ange mottagare>
Du kan registrera mottagare i maskinens adressbok. Registrera mottagare i adressboken
<Ändra namn på adresslista>
 (Inst./register)  <Ange mottagare>
Du kan ändra namn på alla adresslistor.
<Registrera snabbval>
 (Inst./register)  <Ange mottagare>
Du kan registrera mottagare för maskinens snabbvalsknappar. Registrera en mottagare i en snabbvalsknapp
<Ändra standardvisning för adressbok>
 (Inst./register)  <Ange mottagare>
Du kan ange vilken typ av adressbok som ska visas när du trycker på <Adressbok> på skärmbilden med grundläggande funktioner för Fax eller Scanna och skicka.
<PIN-kod för adressbok>
 (Inst./register)  <Ange mottagare>
Du kan ange en PIN-kod för adressboken. Begränsa användningen av adressboken
<Hantera åtkomstnummer för adressböcker>
 (Inst./register)  <Ange mottagare>
Du kan välja om du vill tillåta användare att ange åtkomstnummer för en mottagare vid registrering i adressboken. Begränsa användningen av adressboken
<Inkludera lösenord vid export av adressbok>
 (Inst./register)  <Ange mottagare>
Om du sätter denna inställning till <På> kan du välja om du vill inkludera lösenord som har registrerats för mottagare när du exporterar adressboken med hjälp av Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
<Lagra LDAP-server>
 (Inst./register)  <Ange mottagare>
Du kan ange inställningar för en LDAP-server, som t.ex. ett servernamn och en serveradress, som du använder när du söker efter mottagare eller registrerar dem. Registrera en LDAP-server
<Sök aut. vid användning av LDAP-server>
 (Inst./register)  <Ange mottagare>
Om du ställer in det här alternativet på <På>, kan du genast starta sökningar vid åtkomst till en LDAP-server från maskinens kontrollpanel.
<Bekräfta TLS-certifikat för LDAP-serveråtkomst>
 (Inst./register)  <Ange mottagare>
Du kan välja att bekräfta med TLS-certifikat när du ansluter till en LDAP-server.
<Ändra standardvillkor för LDAP-sökning>
 (Inst./register)  <Ange mottagare>
Du kan registrera ofta använda sökvillkor som standardinställningar för sökning i en LDAP-server.
<Registrera/redigera LDAP-sökattribut>
 (Inst./register)  <Ange mottagare>
Du kan lägga till objekt för sökning efter LDAP-servrar.
<Inställningar f. Sök på namn när LDAP-server används>
 (Inst./register)  <Ange mottagare>
Du kan ange attribut för att söka efter mottagarnamn på en LDAP-server med "Sök på namn".
<Hämta adressbok>
 (Inst./register)  <Ange mottagare>  <Hämta fjärradressbok>
Du kan ange om du ska använda adressboken på en annan maskin på nätverket som Fjärradressboken.
<Serveradress för fjärradressbok>
 (Inst./register)  <Ange mottagare>  <Hämta fjärradressbok>
Du kan ange IP-adressen eller värdnamnet för en enhet som öppnar fjärradressboken externt. IP-adressen kan anges med IPv4 eller IPv6.
<Tidsgräns för kommunikation>
 (Inst./register)  <Ange mottagare>  <Hämta fjärradressbok>
Du kan ange en tidsgräns för kommunikation. Om en enhet som öppnar en fjärradressbok inte svarar inom den angivna tiden, stoppar maskinen försöket att hämta mottagare från enheten.
<Justera aut. val av linje för faxsändning>
 (Inst./register)  <Ange mottagare>  <Hämta fjärradressbok>
Du kan ange om faxlinje ska väljas automatiskt i stället för att den linje används som är registrerad för mottagaren när ett fax skickas till mottagaren som hämtats från fjärradressboken.
<Öppna adressbok>
 (Inst./register)  <Ange mottagare>  <Gör fjärradressbok öppen>
Du kan välja om du vill öppna adressboken för denna maskin på en annan maskin på nätverket.
<Använd personlig adresslista>
 (Inst./register)  <Ange mottagare>
Du kan välja om du vill använda en personlig adressbok för en användare som loggar in till maskinen med personlig autentiseringshantering.
<Använd användargruppadresslista>
 (Inst./register)  <Ange mottagare>
Du kan begränsa användningen av <Användargruppadresslista>. När en administratör loggar in på maskinen från Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) kan hen registrera/redigera <Användargruppadresslista> oavsett denna inställning.
7J36-0FA