<Skrivare>

I det här avsnittet beskrivs utskriftsinställningarna.
<Utmatningsrapport>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skrivare>
Du kan skriva ut rapporter för maskininställningarna.
<Skrivarinställningar>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skrivare>
Ange utskriftsinställningarna.
Mer information finns i Konfigurera enheten (PS/PCL/UFR II-skrivare).
<Begränsa skrivarjobb>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skrivare>
Om denna inställning är satt till <På> kan du begränsa jobb från skrivardrivrutinen.
<PDL-val (Plug and play)>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skrivare>
Välj standardspråk för sidbeskrivning (PDL).
<Prioritera skrivardrivrutin före jobb med universalfack>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skrivare>
Du kan prioritera skrivardrivrutinsinställningarna före pappersinställningarna i maskinen när du skriver ut ett job med universalfacket som papperskälla.
<Inställningar för PS-lösenord>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skrivare>
Du kan ange det lösenord som begränsar användningen av det kontrollkommando som förberetts av PS-skrivaren.
<Pappersmatn.läge när PCL-emulering används>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skrivare>
Du kan ange papperstypen som ska användas för kommandot PCL5 PaperSource.
7J36-0F5