<Pappersinställningar>

I det här avsnittet beskrivs hur du registrerar vilket papper som ska användas.
<Pappersinställningar>
 (Inst./register) <Preferenser> <Pappersinställningar>
Du kan registrera pappersformat och -typ för varje papperskälla. Med den här inställningen kan du åstadkomma önskade utskriftsresultat. Ange pappersformat och typ i papperslådan
<Inställningar för hantering av papperstyp>
 (Inst./register) <Preferenser> <Pappersinställningar>
Du kan registrera olika egna papperstyper (användardefinierade papperstyper) utöver de standardpapperstyper som registrerats i maskinen. Inställningar för hantering av papperstyp
<Registrera favoritpapper (universalfack)>
 (Inst./register) <Preferenser> <Pappersinställningar>
Du kan enkelt ange pappersinställningar genom att registrera papper som du regelbundet använder i universalfacket till en knapp. "Favoritpapper" kan enkelt hämtas från skärmen som visas när papper fylls på. Registrera ofta använda pappersformat och typer för universalfacket
<Standardalternativ för universalfack>
 (Inst./register) <Preferenser> <Pappersinställningar>
Du kan ställa in metoden för att välja papper som ska användas i universalfacket. Om du alltid använder samma pappersformat/typ, är det praktiskt att registrera papperet i <Använd förinställning>. Ange pappersformat och papperstyp som ska användas med universalfacket
Om du använder olika typer av papper i universalfacket, välj <Ange alltid>. Om du ofta använder olika typer av papper kan du slippa välja papperstyp genom att registrera papperstyperna i förväg. Registrera ofta använda pappersformat och typer för universalfacket
<Registrera eget format>
 (Inst./register) <Preferenser> <Pappersinställningar>
Du kan registrera ofta använda fria pappersformat. De pappersformat som registrerats här visas på skärmbilden för val av pappersformat för papperslådan och universalfacket. Registrera papper i fritt format (Eget format)
7J36-0EJ