<Lagra/få åtkomst till filer>

I det här avsnittet beskrivs inställningar för att lagra scannade dokument och utskrift av lagrade filer.
<Registrera/redigera favoritinställningar>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Gemensamma inställningar>  <Inställningar för Scanna och lagra>
Du kan registrera ofta använda inställningar i en knapp på maskinen för senare användning när du sparar. Du kan också ett tilldela favoritnamn till knappen och kontrollera de registrerade inställningarna. Registrera en kombination av ofta använda funktioner
<Ändra standardinställningar>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Gemensamma inställningar>  <Inställningar för Scanna och lagra>
Du kan ändra standardinställningen för funktionen <Scanna och lagra>.
<Registrera/redigera favoritinställningar>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Gemensamma inställningar>  <Inställningar för åtkomst till lagrade filer>
Du kan registrera ofta använda inställningar i en knapp på maskinen för senare användning när du skriver ut. Du kan också ett tilldela favoritnamn till knappen och kontrollera de registrerade inställningarna. Registrera en kombination av ofta använda funktioner
<Ändra standardinställningar>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Gemensamma inställningar>  <Inställningar för åtkomst till lagrade filer>
Du kan ändra standardinställningen för funktionen <Åtkomst lagrade filer>.
<Begr. PIN för box till 7 siffr./Begr. åtkomst>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Gemensamma inställningar>
Om du ställer in denna inställning till <På> tvingas användare ställa in en sjusiffrig PIN-kod, vilket förbättrar säkerheten.
<Nätverksplatsinställningar>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Nätverksinställningar>
Du kan registrera Avancerat utrymme för en annan maskin i imageRUNNER ADVANCE-serien eller en Windows-server som extern referens. Ansluta till andra enheter
<Protokoll för extern referens>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Nätverksinställningar>
Du kan välja det protokoll som används vid åtkomst till Avancerat utrymme för en annan maskin i imageRUNNER ADVANCE-serien eller en Windows-server som öppnas externt. Ansluta till andra enheter
<Bekräfta TLS-certifikat för nätverksåtkomst>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Nätverksinställningar>
Du kan bekräfta om TLS-servercertifikatet är giltigt vid åtkomst till Avancerat utrymme för en annan maskin i imageRUNNER ADVANCE-serien eller en Windows-server. Du kan verifiera giltigheten för certifikatet och certifikatkedjans tillförlitlighet, samt bekräfta CN (Common Name). Ansluta till andra enheter
<Specifikationsmetod för personlig mapp>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Nätverksinställningar>
En personlig mapp är en enskild mapp som kan användas när användaren är inloggad med personlig autentiseringshantering. Delade mappar och filservrar kan anges och användas för en personlig mapp. Konfigurera personliga mappar
<Använd scannings-/utskriftsfunktion>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Minnesenhetsinställningar>
Denna inställning låter dig spara dokument lagrade i minnesenheten samt skriva ut filer från minnesenheten. Begränsa användning av minnesenhet
<Välj detta vid anslutning av minnesenhet>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Minnesenhetsinställningar>
Du kan ange om genvägar till tillgängliga funktioner ska visas när minnesenheter är anslutna. Ansluta ett USB-minne
7J36-0F8