Ansluta till andra enheter

Maskinen kan anslutas till en dator (Windows Server) eller Avancerat utrymme för Canon flerfunktionsskrivare i ett nätverk. Maskinen kan skriva ut/skicka data som har sparats i en ansluten Windows-server eller Avancerat utrymme.
För att ansluta maskinen till lagringsutrymmen på andra flerfunktionsskrivare, behövs även inställningarna för de andra skrivarna.
1
Tryck på  (Inst./register).
2
Tryck på <Funktionsinställningar>  <Lagra/få åtkomst till filer>  <Nätverksinställningar>.
3
Ställ in alla alternativ.
Registrera flerfunktionsskrivare att ansluta till
Registrera en Windows-server eller andra Avancerat utrymme flerfunktionsskrivare att ansluta till.
1
Tryck på <Nätverksplatsinställningar>  <Registrera>.
2
Ange nödvändig information och tryck på <OK>.
<Namn>
Ange namn på Avancerat utrymme anslutningen ska göras till. Namn som anges här visas i listan vid åtkomst, så ange ett namn som är lätt att läsa.
<Protokoll>
Välj <SMB> eller <WebDAV>, beroende på om Windows-servern eller Avancerat utrymme för mottagaren har gjorts tillgänglig som en SMB-server eller WebDAV.
<Plats>/<Värdnamn>
<Plats> visas när du väljer <SMB> och <Värdnamn> visas när du väljer <WebDAV> protokollinställning.
Ange adressen i <Plats> som "\\ (värdnamn eller IP-adress) \share" för att ansluta till ett delat utrymme eller "\\ (värdnamn eller IP-adress) \users" för att ansluta till ett personligt utrymme.
Ange adressen i <Värdnamn> som "https:// (värdnamn eller IP-adress)" och tryck på <Nästa>. Skriv sedan "/share" för det delade utrymmet eller "/users" för det personliga utrymmet i <Mappsökväg>.
Registrera inte något annat än Avancerat utrymme för en annan maskin i imageRUNNER ADVANCE-serien eller en Windows-server som öppnas externt, eftersom det kan leda till att maskinen inte fungerar korrekt.
Styra kommunikationsprotokoll
Verifiera certifikat när du ansluter
7J36-01A