<Enhetshantering>

Du kan ange inställningar för att hantera enheter och tillbehör.
<Enhetsinfo-inställningar>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Ange namn och installationsplats för att identifiera maskinen.
<Importera/exportera från hant.program för adressbok>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Ange om du vill importera eller få åtkomst till adressböcker i programmet för adressbokshantering.
<Bekräfta certifikat för enhetssignatur>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Kontrollera de detaljerade inställningarna för ett enhetssignaturcertifikat. Du kan också kontrollera om certifikatet är giltigt.
<Certifikat - inställningar>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Du kan hantera nycklar/certifikat, CA-certifikat och listor över återkallade certifikat (CRL) som används på maskinen. Du kan även ställa in OCSP-protokollet (online certificate status protocol).
<Visa jobbstatus före verifiering>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Välj om du vill begränsa åtkomst till skärmbilden <Statusmonitor> när du använder en inloggningstjänst.
<Begränsa åtkomst till andra användarjobb>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Välj om du vill hindra användare från att utföra åtgärder på jobb för andra användare på skärmbilden <Statusmonitor> när användarautentisering används.
<Visa jobblogg>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Välj om du vill visa jobbloggar på skärmbilden <Statusmonitor>. Du kan också välja om du vill tillåta enhetshanteringsprogram att hämta jobbloggar från maskinen. Grundläggande skärmbilder på pekskärmen
<Spara granskningslogg>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Välj om du vill börja loggregistrering. För mer information om de olika loggarna, se Systemspecifikationer.
<Hämta nätverksautentiseringslogg>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Välj om du vill börja loggregistrering för autentisering som utförs när maskinen används via nätverket, t.ex. vid utskrift från en dator eller åtkomst till Avancerat utrymme.
<Spara tangentanvändningslogg>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Välj om du vill spara en logg för de knappåtgärder som utförs av användare. Genom att analysera de lagrade loggarna kan du undersöka hur maskinen har använts.
<Begränsa åtkomst för Service>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Du kan ställa in maskinen för att begränsa ändringar i användarinformation eller säkerhetsrelaterade inställningar när maskinen kontrolleras eller repareras av din återförsäljare eller servicerepresentant.
<Synkronisera egna inställningar (klient)>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Du kan synkronisera personliga data från flera Canon flerfunktionsskrivare på samma nätverk. Du måste också aktivera denna inställning på servermaskinen om du vill använda den som klientmaskin. Påbörja synkronisering av inställningar
<Aktivera användning av personliga inställningar>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>  <Hantera Personliga inställningar>
Välj om du vill låta användare som är inloggade på maskinen använda anpassningsfunktionen, som t.ex. språk, hjälpmedelsinställningar och standardskärmbild efter start/inloggning.
<Åtgärd när maximalt antal användare överskrids>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>  <Hantera Personliga inställningar>
Välj hur maskinen hanterar personliga inställningar för användare eller grupper (användarinställningsinformation) där antalet sådana som maskinen kan spara olika inställningar för överskrids.
<Använd standardskärm efter start/återställning>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>  <Hantera Personliga inställningar>
Välj om alla användare kan ställa in skärmbilden som visas vid start/återställning.
<Använd NFC-kortemulering>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Ange om du vill använda NFC-funktioner för att ansluta till mobila enheter.
<Tillåt ej initiering av administratörslösenord>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Ange om användning av <Initiera admin.lösenord> ( (Räknare-/enhetsinformation) <Enhetsinfo/Övrigt>) ska begränsas.
<Begränsa åtgärder i specialläge>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Välj om du vill begränsa användningen av specialläget, som tillhandahålls för underhåll av servicetekniker.
<Visa knapp för förbruk.köp i fjärrgränssnitt>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>  <Inställningar för förbrukn.info Fjärrgr./Toner Status>
Välj om du vill visa en knapp för att komma åt webbplatsen för inköp av tonerpatroner på Fjärrgränssnittet.
<Använd Toner Status>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>  <Inställningar för förbrukn.info Fjärrgr./Toner Status>
Välj om du vill använda notifieringsverktyget för tonerpatronnivå. Du kan också ställa in om du vill visa en knapp för att komma åt webbplatsen för inköp av tonerpatroner på notifieringsverktyget för tonerpatronnivå.
<Canon Genuine Mode>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Det här läget är till för originalpatroner.
7J36-0FF