<Hanteringsinställningar>

Du kan konfigurera inställningarna för att hantera användare, enheter, data etc. så att maskinen används säkert och effektivt.
Egenskap
Beskrivning
Du kan konfigurera inställningarna för användarhantering för maskinen med en tillämpning för användarautentisering.
Du kan hantera information om maskinvara och åtgärder, samt olika uppgifter som krävs när du använder maskinens funktioner.
Du kan registrera licenser och konfigurera inställningar för programvara och systemalternativ som är tillgängliga för maskinen.
Du kan konfigurera inställningar för att utnyttja enhetens inställningar eller data, t.ex. adresslistor.
Du kan ange inställningar för användarautentiseringsfunktion, lösenord och kryptering.
7J36-0FC