<Säkerhetsinställn.>

Du kan ange inställningar för användarautentiseringsfunktion, lösenord och kryptering.
<Tillåt ej autentisering med avdelnings-ID och -PIN>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställn.>  <Inställningar för autentisering/lösenord>  <Funktionsinställningar för autentisering>
Välj om du vill förhindra autentisering med avdelnings-ID och -PIN när du från arbetar från skrivaren/scannern/faxen. Om <På> har valts, tillåts inte heller autentisering med systemansvarig-ID och -PIN vid hantering från ett enhetshanteringsprogram.
<Låsinställningar>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställn.>  <Inställningar för autentisering/lösenord>  <Funktionsinställningar för autentisering>
Välj om du vill spärra användare från inloggning för en viss tidsperiod efter ett visst antal i följd ogiltiga inloggningsförsök. Den här inställningen gäller inte för autentisering med avdelnings-ID eller PIN-kod, eller autentisering för brevlådan.
<Förhindra cachning av autentiseringslösenord>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställn.>  <Inställningar för autentisering/lösenord>  <Lösenordsinställningar>
Välj om du vill förhindra cachning av ett lösenord som anges vid inloggning.
<Visa varning när standardlösenordet används>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställn.>  <Inställningar för autentisering/lösenord>  <Lösenordsinställningar>
Välj om du vill visa skärmbilden för att ändra lösenord när administratören loggar in till maskinen med det standardanvändarnamnet och lösenordet.
<Tillåt användning av standarlösenord för fjärråtkomst>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställn.>  <Inställningar för autentisering/lösenord>  <Lösenordsinställningar>
Välj om du vill tillåta att standardlösenordet används vid inloggning från Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
<Inställningar för minimilängd>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställn.>  <Inställningar för autentisering/lösenord>  <Lösenordsinställningar>
Du kan ange det minsta antalet tecken som krävs när du registrerar ett lösenord för att förhindra för enkla lösenord. När ett lösenordslängd har angetts, kan användare inte registreras med tomma lösenord.
<Inställningar giltighetsperiod>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställn.>  <Inställningar för autentisering/lösenord>  <Lösenordsinställningar>
Du kan ange ett lösenords giltighetstid för att tvinga användare att ändra sina lösenord med jämna mellanrum, vilket förhindrar förenkling av lösenorden.
<Tillåt ej anv. av 3 eller fler på varandra följ. id. tecken>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställn.>  <Inställningar för autentisering/lösenord>  <Lösenordsinställningar>
Du kan begränsa lösenord så att samma tecken inte kan användas tre eller fler gånger i följd.
<Använd minst 1 versal>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställn.>  <Inställningar för autentisering/lösenord>  <Lösenordsinställningar>
Du kan begränsa lösenord så att bara lösenord med minst en stor bokstav kan registreras.
<Använd minst 1 gemen>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställn.>  <Inställningar för autentisering/lösenord>  <Lösenordsinställningar>
Du kan begränsa lösenord så att bara lösenord med minst en liten bokstav kan registreras.
<Använd minst 1 siffra>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställn.>  <Inställningar för autentisering/lösenord>  <Lösenordsinställningar>
Du kan begränsa lösenord så att bara lösenord med minst en siffra kan registreras.
<Använd minst 1 symbol>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställn.>  <Inställningar för autentisering/lösenord>  <Lösenordsinställningar>
Du kan begränsa lösenord så att bara lösenord med minst en symbol kan registreras.
<Tillåt ej användning av svag kryptering>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställn.>  <Krypteringsinställningar>
Välj om du vill begränsa användningen av svag kryptering, eller en nyckel och ett certifikat med svag kryptering. Hanteringsfunktioner
<Formatkrypteringsmetod till FIPS 140-2>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställn.>  <Krypteringsinställningar>
Ange om du vill att funktionen ska använda krypteringsmetoden som överensstämmer med FIPS 140-2.
<Verifiera system vid start>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställn.>  <Inställningar systemverifikation>
Du kan ställa in maskinen till att verifiera integriteten för den fasta programvaran och applikationer i maskinen under uppstart.
<McAfee Embedded Control>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Säkerhetsinställn.>  <Inställningar systemverifikation>
När maskinen är igång används funktionen McAfee Embedded Control för att förhindra obehöriga ändringar av programmet och körning av obehöriga program, vilket förbättrar systemets tillförlitlighet.
7J36-0FK