<Nätverk>

I det här avsnittet beskrivs nätverksinställningarna.
<Utmatningsrapport>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk>
Du kan skriva ut inställningarna i <Nätverk>. Skriva ut en inställningslista
<Bekräfta ändrade inställningar för nätverkanslutning>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk>
Om denna inställning är <På> kan du ändra nätverksinställningar. Om nätverksanslutningsfel uppstår visas ett meddelande på maskinens pekskärm. Avbryta nätverksinställningslåset
<Använd IPv4>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar> <IPv4-inställningar>
Ställ in om IPv4 ska användas. Ställa in en IPv4-adress
<IP-adressinställningar>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar> <IPv4-inställningar>
Ange IPv4-adress. Ställa in en IPv4-adress
<Inst. för DHCP-alt.>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar> <IPv4-inställningar>
Ange valfria inställningar för DHCP. Använda en DHCP-server
<PING-kommando>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar> <IPv4-inställningar>
Kontrollera att IPv4-adressen är korrekt angiven. Utföra anslutningstest för en IPv4-adress
<Använd IPv6>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar> <IPv6-inställningar>
Ange om du vill använda IPv6. Ange en IPv6-adress
<Tillståndslös adress - inställningar>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar> <IPv6-inställningar>
Ange IPv6 tillståndslös adress. Ange en IPv6-adress
<Manuell adress - inställningar>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar> <IPv6-inställningar>
Ange IPv6-adressen manuellt. Ange en IPv6-adress
<Använd DHCPv6>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar> <IPv6-inställningar>
Ange om IPv6-adressen ska hämtas från DHCP-servern. Ange en IPv6-adress
<PING-kommando>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar> <IPv6-inställningar>
Kontrollera om IPv6-adressen angetts korrekt. Utföra anslutningstest för en IPv6-adress
<Hämta endast tillståndsstyrd adressprefix>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar> <IPv6-inställningar>
Ange om du vill hämta bara den förra halvan av den tillståndsstyrda adressen från DHCP-servern genom att använda DHCPv6.
<Inst. för DHCP-alt.>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar> <IPv6-inställningar>
Ange valfria inställningar för DHCP. Använda en DHCP-server
<DNS-serveradress - inställningar>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar> <DNS-inställningar>
Ange inställningar för DNS-serveradress. Göra DNS-inställningar
<Inställningar DNS-värdnamn/Domännamn>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar> <DNS-inställningar>
Ange värdnamn och domännamn för maskinen. Göra DNS-inställningar
<Inställningar för dynamisk DNS-uppdatering>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar> <DNS-inställningar>
Ange om du vill använda den automatiska uppdateringen om mappningen mellan värdnamn och IP-adress ändras på en miljö som DHCP. Göra DNS-inställningar
<mDNS-inställningar>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar> <DNS-inställningar>
Ange inställningar för att använda DNS-funktionen på ett system som inte har någon DNS-server. Göra DNS-inställningar
<Inställningar för dator-/arbetsgruppsnamn>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange maskinens namn på nätverket och namnet på arbetsgruppen som den tillhör. Om din miljö inte har arbetsgrupper, skapa en arbetsgrupp i Windows och ange dess namn.
<Inställningar för SMB-klient>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange de inställningar som ska användas när maskinen ansluter till ett nätverk som SMB-klient. Göra SMB-inställningar
<Ange SMB-klientversion>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Välj vilken version av SMB som ska användas med SMB-klienten. Göra SMB-inställningar
<WINS-inställningar>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange inställningar för Windows Internet Name Service (WINS). Göra WINS-inställningar
<Inställningar för LPD-utskrift>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange inställningar för LPD-utskrift. För att använda LPD-utskrift, tryck på <På> och ställ in tiden tills jobbet automatiskt avbryts om utskriftsdata inte erhålls på grund av kommunikationsfel etc.
<Inställningar för RAW-utskrift>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange inställningar för RAW-utskrift. För att använda RAW-utskrift, tryck på <På> och ställ in om dubbelriktad kommunikation ska användas samt tiden tills jobbet automatiskt avbryts om utskriftsdata inte erhålls på grund av kommunikationsfel etc.
<SNTP-inställningar>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange inställningar för Simple Network Time Protocol (SNTP). Göra SNTP-inställningar
<FTP-utskriftsinställningar>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange inställningar för FTP-utskrift. För att använda FTP-utskrift, tryck på <På> och ange <Användarnamn> och <Lösenord> vid behov.
<Använd UTF-8 för att visa namn på FTP-utskriftsjobb>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange om du vill använda UTF-8 för att visa filnamn vid FTP-utskrift.
<WSD-inställningar>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange WSD-inställningar. För att använda WSD (Web Services for Devices) som utskriftsprogram, sätt <Använd WSD-utskrift> till <På>. För att använda WSD för att hämta information om maskinen, sätt <Använd WSD-sökning> till <På>.
För att använda WSD-scanningsfunktionen, sätt <Använd WSD-scanning> till <På>. Använda WSD
<Använd FTP PASV-läge>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange om du vill använda FTP PASV-läge. Ställa in PASV-läge för FTP
<Inställningar för IPP-utskrift>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange inställningar för IPP-utskrift. För att använda IPP-utskrift, tryck på <På> och ställ in om kommunikationsdata ska krypteras med TLS (IPP-utskrift) och om IPP-autentisering ska användas.
<Inställningar för Multicast Discovery>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange inställningar för multicast-identifiering. Övervaka maskinen från enhetshanteringssystem
<Inställningar för vilolägesavisering>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange inställningar för multicastsändning för vilolägesmeddelanden på nätverket.
<Använd HTTP>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Aktivera eller avaktivera HTTP-inställningen.
<TLS-inställningar>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Du kan ställa in ett nyckelpar, TLS-version och krypteringsalgoritm att använda efter att ha bekräftat att en maskin använder TLS-krypterad kommunikation. Konfigurera nyckel och certifikat för TLS
<Proxyinställningar>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange inställningar för proxyservern. Ställa in en proxy
<Bekräfta aut.info i aut.hanteringsläge>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange om maskinen kontrollerar autentiseringsinformation när du skriver ut med V4-skrivardrivrutinen.
<IPSec-inställningar>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange IPSec-inställningar. Konfigurera IPSec-inställningar
<Inställningar TCP/IP-alternativ>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange TCP-alternativets fönsterskala och MTU-storlek.
<Använd nätverkslänkscanning>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange om du vill använda scanning via nätverkslänk.
<SNMP-inställningar>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk>
Ange SNMP-inställningar. Övervaka och styra via SNMP
<Formatera värdresurser MIB till RFC2790>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk>
Ange om MIB för värdresurserna följer specifikationerna för RFC2790.
<Reserverad port - inställningar>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk>
Ange om du vill konfigurera/referera till detaljerad information om maskinen från Canon-drivrutiner eller verktygsprogramvara.
<Autentiseringsmetod dedikerad port>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk>
Ange autentiseringsmetod för den dedikerade porten.
<Använd skrivarköfunktion>
 (Inst./register) <Preferenser> <Nätverk>
Ange om det ska gå att buffra utskriftsjobb som skickas till maskinen på maskinens lagringsenhet.
<Väntetid för Anslutning vid start>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk>
Ange väntetid för att ansluta till ett nätverk från det att maskinen startas. Ställa in väntetid vid anslutning till ett nätverk
<Inställningar för Ethernet-drivrutin>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk>
Ange inställningar för Ethernet-drivrutinen. Göra Ethernet-inställningar
<IEEE 802.1X-inställningar>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk>
Ange inställningarna för IEEE 802.1X. Konfigurera IEEE 802.1X-autentiseringsinställningar
<Utgående filter>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk> <Brandväggsinställningar> <IPv4-adressfilter>
Ange utgående filter. Ange IP-adresser i brandväggsinställningar
<Inkommande filter>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk> <Brandväggsinställningar> <IPv4-adressfilter>
Ange inkommande filter. Ange IP-adresser i brandväggsinställningar
<Tillåt alltid sändning/mottagning med ICMP>
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Brandväggsinställningar>  <IPv4-adressfilter>
Ange om ICMP-kommunikation alltid ska tillåtas.
<Utgående filter>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk> <Brandväggsinställningar> <IPv6-adressfilter>
Ange utgående filter. Ange IP-adresser i brandväggsinställningar
<Inkommande filter>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk>  <Brandväggsinställningar>  <IPv6-adressfilter>
Ange inkommande filter. Ange IP-adresser i brandväggsinställningar
<Tillåt alltid sändning/mottagning med ICMPv6>
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Brandväggsinställningar>  <IPv6-adressfilter>
Ange om ICMPv6-kommunikation alltid ska tillåtas.
<Utgående filter>
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Brandväggsinställningar>  <MAC-adressfiltrering>
Ange utgående filter. Ange MAC-adresser i brandväggsinställningar
<Inkommande filter>
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Brandväggsinställningar>  <MAC-adressfiltrering>
Ange inkommande filter. Ange MAC-adresser i brandväggsinställningar
<Logg över spärrade IP-adresser>
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Brandväggsinställningar>
Visar loggen för blockering med IP-adressfilter. Ange IP-adresser i brandväggsinställningar
<Använd Mopria>
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Nätverk>
Ange om du vill skriva ut data direkt från mobila enheter som stöder Mopria®, som smartphones och surfplattor. Använda maskinen med program
<Använd AirPrint>
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Nätverk>
Ange om du vill skriva ut direkt från en iPhone, iPad, iPod Touch eller Mac som stöder AirPrint. Använda AirPrint
<Visa fel för AirPrint>
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Nätverk>
Ange huruvida en felmeddelandeskärm ska visas på kontrollpanelen om utskrift inte kan utföras som väntat till följd av ett problem med utskriftsdata när du skriver ut med AirPrint.
Om detta är inställt på <På> visas en felmeddelandeskärm på kontrollpanelen. Avbryt jobbet efter att felmeddelandeskärmen kontrollerats. Om detta är inställt på <Av> visas inte en felmeddelandeskärm på kontrollpanelen, men jobbet blir kvar i jobbhistoriken med indikeringen <FEL>.
<Inställningar för Universal Print>
 (Inst./register)  <Preferenser> <Nätverk>
Ange universala utskriftsinställningar. Skriva ut med hjälp av Microsoft Cloud Service (Universal utskrift)
<Informationsinställningar för enhetsposition>
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Nätverk>
Ange informationsinställningarna för enhetsposition. Använda AirPrint
<Välj gränssnitt>
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Nätverk>
Välj om du vill använda fristående fast nätverk eller fristående nätverk, fast nätverk och trådlöst nätverk samtidigt eller ett fast nätverk och ett annat fast nätverk samtidigt. Välj metod för nätverksanslutning
<Inställningar för trådlöst LAN>
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Trådlöst LAN>
Ange inställningar för trådlöst nätverk. Ansluta till ett trådlöst nätverk
<Information för trådlöst LAN>
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Trådlöst LAN>
Visar inställningsinformation för trådlöst nätverk. Kontrollera inställningarna och information för trådlöst LAN
<Energisparläge>
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Trådlöst LAN>
Ange om du vill försätta maskinen i energisparläge regelbundet, enligt signaler som skickas via en trådlös router. Ansluta till ett trådlöst nätverk
<Använd direktanslutning>
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställn. direktanslutning>
Ange om du vill använda en direktanslutning. Ansluta direkt
<Typ av direktanslutning>
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställn. direktanslutning>
Välj typ av direktanslutning. Ansluta direkt
<Enhetsnamn för Wi-Fi Direkt>
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställn. direktanslutning>
Ange enhetsnamn som ska användas för direktanslutningar (Wi-Fi Direct).
<Tid tills direktanslutningssession avslutas>
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställn. direktanslutning>
Ange tiden innan kommunikation automatiskt avbryts vid längre tid utan dataöverföring/-mottagande vid kommunikation med direktanslutning.
<Inställningar för åtkomstpunktläge>
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställn. direktanslutning>
Ange inställningar för åtkomstpunktsläge.
<Håll alltid aktiverad om SSID-/nätverksnyckel angetts>
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställn. direktanslutning>
Om <Ange SSID att använda> och <Ange nätverksnyckel att använda> är aktiverade i <Inställningar för åtkomstpunktläge>, kan direktanslutningar göras utan att du trycker på <Aktivera> i <Direktanslutning> i <Mobil portal>.
<IP-adressinställningar för direktanslutning>
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställn. direktanslutning>
Ange IP-adressen för att distribuera till mobila enheter med direktanslutning.
<Personliga inställningar för SSID och nätverksnyckel>
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställn. direktanslutning>
Ange ett SSID och en nätverksnyckel för varje användare när du loggar in och ansluter med direktanslutning. Om du vill ange ett SSID ställer du in <Använd anpassad SSID> på <På> och anger SSID. Om du vill ange en nätverksnyckel ställer du in <Använd Anpassad nätverksnyckel> på <På> och anger nätverksnyckel.
Om <Aktivera/avaktivera direktanslutning automatiskt vid inloggning/utloggning> är inställt på <På> kan direktanslutning upprättas vid inloggning utan att du trycker på <Mobil portal>  <Direktanslutning> <Aktivera>.
<Använd inloggn.namn som anv.namn f utskriftsjobb>
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställn. direktanslutning>
Ange om du vill visa inloggningsnamnet som användarnamn för utskriftsjobb som skrivs ut med direktanslutning.
<IP-adressinställningar>
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställningar underlinje>
Ange vilken IPv4-adress som ska användas med ett trådlöst LAN (sublinje) när du använder både ett fast och ett trådlöst LAN samtidigt.
<Prio linje för kommunikation med mobila enheter>
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställningar underlinje>
Välj vilken linje som ska anslutas till mobila enheter när du använder både ett fast LAN (huvudlinje) och ett trådlöst LAN (sublinje) samtidigt.
<Inställningar för Ethernet-drivrutin>
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställningar underlinje>
Ange Ethernet-drivrutinsinställningar för underlinjen. Göra Ethernet-inställningar
<Utgående filter>
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställningar underlinje> <Brandväggsinställningar> <IPv4-adressfilter>
Ange överföringsfilter i inställningar för underlinjen. Konfigurera brandväggen för underlinjen
<Inkommande filter>
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställningar underlinje>  <Brandväggsinställningar> <IPv4-adressfilter>
Ange mottagningsfilter i inställningar för underlinjen. Konfigurera brandväggen för underlinjen
<DNS-serveradress - inställningar>
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställningar underlinje> <Inställningar för systemdatakommunikation>
Ange DNS-serveradressinställningar för underlinjen. Ställa in DNS för underlinjen
<Proxyinställningar>
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställningar underlinje> <Inställningar för systemdatakommunikation>
Ange proxyinställningar för underlinjen. Ställa in en proxy
<Inställningar statisk cirkulering>
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Nätverk>
Ange inställningar för statisk routning för IPv4-adresser. Ställa in statisk routning
7J36-0ER