Underhåll

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Funktionen Importera alla" finns i Funktionen Importera alla.
Egenskap
Beskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med fjärranvändargränssnittet
<Rengör dokumentmataren>
<Start>
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Rengör tryckvals för fixering>
Pappersval, <Start>
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Rengöringsmetod originalscanningsyta>
Visar rengöringsmetoden
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Kontrollera underhållsmetod>
<Byt tonerpatron>
Visar metod för byte av tonerkassett
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Byt ut tonerspillbehållare>
Visar metod för byte av tonerspillbehållare
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Ta bort papper som fastnat (exempel)>
Visar hur du åtgärdar pappersstopp
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Kondenskontroll>
<På> (<Jobb att begränsa när kondens upptäcks>: <Endast mottagna jobb>, <Alla jobb>), <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
7J36-0CE