Tabellen Inställningar/registrering

Följande inställningar kan väljas eller lagras på skärmen Inställningar/registrering:
Vissa inställningar visas kanske inte, beroende på konfigurationen av tillbehör som installerats på maskinen.
Vissa ändringar kanske inte återspeglas omedelbart beroende på inställningarna. I så fall måste man göra något av följande.
Tryck på <Ja> på skärmen och bekräfta om du vill göra ändringar.
Tryck på  (Inst./register) <Tillämpa inst.ändr.>.
Starta om maskinen.
De inställningar som kan anges varierar mellan administratör och allmänna användare och beroende på begränsningar som administratören ställt in.

Beskrivning av inställningarna

Beskriver funktionerna för alla alternativ i Inställningar/registrering. De inställningar som kan användas varierar beroende på användarens behörighet och maskinen du använder. Inställningsposterna och -värdena anges under inställningsbeskrivningen. Fabriksinställningarna anges med fetstil och röd teckenfärg.

"DeviceAdmin" och "NetworkAdmin"

Posterna "DeviceAdmin" och "NetworkAdmin" anges för varje post i tabellen Inställningar/registrering. Om administratörsrollen är angiven för maskinen, kan användare med Administrator-behörighet ändra alla inställningar, medan vanliga användare begränsas och kan bara ändra vissa inställningar. Under tiden kan användare med behörigheten DeviceAdmin eller NetworkAdmin ändra vissa inställningar, även om dessa är begränsade. För dessa inställningar indikerar "Ja" eller "Nej" om inställningarna kan ändras med behörigheten DeviceAdmin och NetworkAdmin.

"Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)"

Posten "Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)" anges för varje post i tabellen Inställningar/registrering. ”Ja” eller ”Nej” visar om inställningen kan/inte kan anges i fjärranvändargränssnittet.

Funktionen Importera alla

Funktionen "Funktionen Importera alla" anges i tabellen Inställningar/registrering. Beroendes på om en inställningspost kan importeras satsvis är "A", "B", "C" eller "Nej" angivet. "A", "B" och "C" avser följande fall:

Fall A

Importera alla till din maskin
Återställer inställningsinformationen på din maskin för säkerhetskopiering.
 
 
Exportera
 
 
 
Importera
 
 
 
Inställningsinformation

Fall B

Importera alla till en maskin av samma modell
Gäller alla maskiner i samma serie som denna maskin.
 
Exportera
 
 
 
Inställningsinformation
 
Importera
 
 

Fall C

Importera alla till en maskin av en annan modell
Gäller alla modeller som stöder satsvis importering.
 
Exportera
 
 
 
Inställningsinformation
 
Importera
 
 

Namn på alternativ vid export med fjärranvändargränssnittet

I det här avsnittet anges vilka objekt för inställningar/registrering som motsvarar vilka objekt i funktionen för satsexport i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). "-" anges för objekt som inte importerats/exporterats. Importera/exportera alla inställningar
Objekt som kan väljas för satsexport i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) anges nedan.
Objekt som kan väljas med funktionen för satsexport
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
Inställningar för hantering av papperstyp
Inställningar för skrivarinställningar
Hämta profil för skrivarinställningar
Inställningar för vidarebefordring
Inställningar för låda
Inställningar för hantering av avdelnings-ID
Nyckelinställningar
Inställningar för Certifikat/Lista över återkallade certifikat (CRL)
Inställningar Visuellt meddelande
Heminställningar
Favoritinställningar
Adressbok
Användargruppadresslista
Autentisering användarhantering
Inställningar för säkerhetspolicy
Information om personlig inställning*
Information om inställning AddOn-program
* Mer information om inställningar som ingår i [Information om personlig inställning] finns i Lista över objekt som kan ges egna inställningar. Välj ett alternativ i "Namn på alternativ vid export med fjärranvändargränssnittet" som visas i tabellen Inställningar/registrering vid export av värdet (som du ställer in med <Enhetsinställningar>) från Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). <Personliga inställningar> och <Enhetsinställningar>
7J36-0C0