Ange mottagare

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Funktionen Importera alla" finns i Funktionen Importera alla.
Egenskap
Beskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med fjärranvändargränssnittet
<Adresslistor>
<Adresslista 1> till <Adresslista 10>, <Snabbval>, <Adresslista för admin.>, <Skriv ut lista>
Ja
Ja
Ja
Nej
-
<Registrera mottagare>
<Registrera ny mottagare>, <Information/redigera>, <Radera>, <Sök på namn>
Ja
Ja
Ja*1
C
Adressbok
<Ändra namn på adresslista>
<Adresslista 1> till <Adresslista 10>, <Ändra namn>
Ja
Ja
Ja
C
Adressbok
<Registrera snabbval>
<001> till <200>, <Registrera/redigera>, <Radera>
Ja
Ja
Ja
C
Adressbok
<Ändra standardvisning för adressbok>
<Lokal>, <LDAPserver>, <Fjärr>
Ja
Ja
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<PIN-kod för adressbok>
<Ang.>:
<PIN-kod>: Ange PIN-koden (max 7 siffror)
<Bekräfta>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Hantera åtkomstnummer för adressböcker>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Inkludera lösenord vid export av adressbok>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Lagra LDAP-server>
<Registrera>, <Information/redigera>, <Radera>, <Skriv ut lista>
Ja
Ja
Ja
B
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Sök aut. vid användning av LDAP-server>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Bekräfta TLS-certifikat för LDAP-serveråtkomst>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <På> är valt:
<CN>: På, Av
<Ändra standardvillkor för LDAP-sökning>
<Registr.>, <Initiera>
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Registrera/redigera LDAP-sökattribut>
<Ej registrerad 1>, <Ej registrerad 2>:
<Registrera/redigera>, <Radera>
Ja
Ja
Ja
B
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Inställningar f. Sök på namn när LDAP-server används>
<Namntyp för sökattribut>:
CN, Gemens. namn, fullName, Visa namn, sn, givenName, Eget
Ja
Nej
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Filter>:
Innehåller, Innehåller inte, Lika med, Inte lika med, Börjar med, Slutar med
<Hämta fjärradressbok>
<Hämta adressbok>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Serveradress för fjärradressbok>
Ange IP-adressen eller värdnamnet
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Tidsgräns för kommunikation>
15 till 30 till 120 s
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Justera aut. val av linje för faxsändning>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Gör fjärradressbok öppen>
<Öppna adressbok>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd personlig adresslista>
<>, <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd användargruppadresslista>
<>, <På (endast Bläddra)>, <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
*1
<Sök på server:>: Nej
7J36-0E7