Kopia

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Funktionen Importera alla" finns i Funktionen Importera alla.
Egenskap
Beskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med fjärranvändargränssnittet
<Registrera/redigera favoritinställningar>
<M1> till <M9>: <Registrera>, <Ändra namn>, <Radera>, <Kontrollera innehåll>
Ja
Ja
Nej
C
Favoritinställningar
<Visa bekräftelse av favoritinställningar>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Ändra standardinställningar>
<Registrera>, <Initiera>
Ja
Ja
Nej
C
Favoritinställningar
<Registrera alternativsnabbknappar>
Snabbknapp 1: Varje läge, <Orig. innehållsriktn.>
Ja
Ja
Nej
C
Favoritinställningar
Snabbknapp 2: Varje läge, <2-sidig>
Ja
Ja
Nej
C
Favoritinställningar
Snabbknapp 3: Varje läge, <Täthet>
Ja
Ja
Nej
C
Favoritinställningar
Kortkommando 4: Varje läge, <Kopiera ID-kort>
Ja
Ja
Nej
C
Favoritinställningar
Kortkommando 5: Varje läge, <Favoritinställningar>
Ja
Ja
Nej
C
Favoritinställningar
<Autosortering>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nej
B
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Välj färginställningar för kopia>
<Använd Auto (färg/svv)>:<>, <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd Fullfärg>:<>, <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd Enfärg>:<>, <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd Två färger>:<>, <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Skiljeark mellan grupper>
<På>, <Av>
<Ändra> (Välj papperskälla)
Ja
Ja
Nej
B
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
7J36-0CK