Ta emot/vidarebefordra

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Funktionen Importera alla" finns i Funktionen Importera alla.
Egenskap
Beskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med fjärranvändargränssnittet
<Utmatningsrapport>
<Användardatalista för sändning/mottagning>
<Yes>, <Nej>
Ja
Ja
Ja
Nej
-
<Faxanvändardatalista>
<Yes>, <Nej>
Ja
Ja
Ja
Nej
-
<Gemensamma inställningar>
<Skriv ut på båda sidor>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Minska faxmottagningsstorlek>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Förminskningsläge>: <Auto>, <Fast>
<Förminsk.förhåll>: 75 till 90 %till 97 %
<Förminskningsriktning>: <Vertikalt och horisontellt>, <Endast vertikalt>
<Skriv ut sidfot på mottagna sidor>
<Utskrift>, <Skriv inte ut>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Avbryt och skriv ut mottagningsjobb>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd inställningar för vidarebefordring>
<>, <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Hantera filer med vidarebefordringsfel>
<Skriv alltid ut>, <Lagra/skriv ut>, <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Inst. för vidarebefordring>
<Mottagn.metod:>, <Bekräfta/avslå>, <Radera>, <Registrera>, <Andra åtgärder>(<Vidarebefordra utan villkor>, <Information/redigera>, <Skriv ut lista>, <E-postprioritet>), <Sök>
Ja
Nej
Ja
Nej*1
Inställningar för vidarebefordring *2
<Ange fax/I-Fax inlåda>
<Ange/registrera konfidentiella faxinlådor>
<Lådnr.>: 00 till 49
Ja
Ja
Nej
C
Inställningar för låda
<Reg. namn på låda>
Ja
Ja
Nej
C
Inställningar för låda
<PIN-kod>
Ja
Ja
Nej
C
Inställningar för låda
<Inställn. SändURL>
Ja
Ja
Nej
C
Inställningar för låda
<Initiera>
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<PIN-kod för inlåda för minnesmottagning>
<Ang.>: <PIN-kod>, <Bekräfta>
Ja
Nej
Nej
C
Inställningar för låda
<Använd minneslåda för fax>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd minneslås för I-Fax>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Starttid för minneslås>
<Varje dag> (1 till 5), <Ange dagar> (<Sön> till <Lör>, 1 till 5), <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Sluttid för minneslås>
<Varje dag> (1 till 5), <Ange dagar> (<Sön> till <Lör>, 1 till 5), <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Tidsgräns för M. av uppdelade data>
0 till 24 till 99 h
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Vidarebef. tillf. lagrad fil till Minneslåda för mottagn.>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Skicka alltid meddelande om M.-fel>
<>, <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Faxinställningar>
<ECM M.>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Mottagningsläge>
<Automottagning>, <Fax/Tel(Växla autom.)>, <Telefonsvarare>, <Manuell mottagning>, <Nätomkopplare>*3
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <Fax/Tel(Växla autom.)> är valt:
< Mottagningsläge: Ange detaljer>
<Tid tills ringning startar>: 0 till 8*4 till 30 s
<Ringningsperiod>: 15 till 22*4 till 300 s
<Åtgärd efter ringningsperiod är över.>: <Avsluta kommunikation>, <Ta emot fax>
<Fjärrmottagning>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
Fjärrmottagnings-ID: 00 till 25 till 99
<Växla till aut. mottagning>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Uppring.tid till auto. mott.>: 1 till 15 till 99 s
<Resultatrapport faxmottagning>
<Endast för fel>, <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Rapport över mottagning av konfiden. fax>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Starthastighet M.>
<33600 Bit/s>, <14400 Bit/s>, <9600 Bit/s>, <7200 Bit/s>, <4800 Bit/s>, <2400 Bit/s>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Mottagningslösenord>
<Ang.>: <Lösenord>, <Bekräfta>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
*1
<Registrera>, <Vidarebefordra utan villkor>, <Information/redigera>, <E-postprioritet>: C
*2
<E-postprioritet> :Grundläggande information om Inställningar/Registrering
*3
Anger objekt som kanske inte visas på skärmen Inställningar/Registrering, beroende på region.
*4
Anger alternativ med standardinställningar som kan variera beroende på region.
7J36-0E4