Skicka

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Funktionen Importera alla" finns i Funktionen Importera alla.
Egenskap
Beskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med fjärranvändargränssnittet
<Utmatningsrapport>
<Användardatalista för sändning/mottagning>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Ja
Nej
-
<Faxanvändardatalista>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Ja
Nej
-
<Gemensamma inställningar>
<Registrera favoritinställningar>
Bekräfta inställningar
Ja
Ja
Nej
C
Favoritinställningar
Välj plats: <M1> till <M18>
Ja
Ja
Nej
C
Favoritinställningar
<Visa kommentarer>:
<På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Namn>, <Kommentar>
Ja
Ja
Nej
C
Favoritinställningar
<Redigera favoritinställningar>
Välj knappen. <M1> till <M18>
Ja
Ja
Nej
C
Favoritinställningar
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Visa kommentarer>:
<På>, <Av>
<Radera>, <Kontrollera innehåll>, <Ändra namn>
<Visa bekräftelse av favoritinställningar>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Standardskärm>
<Standard>, <Snabbval>, <Favoritinställningar>, <Adressbok>
Ja
Ja
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Begränsa användning av adressbok>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Ändra standardinställningar>
<Registr.>, <Initiera>
Ja
Ja
Nej
C
Favoritinställningar
<Registrera alternativsnabbknappar>
<Snabbknapp 1>:
<2-sidigt original>, varje läge, <Ej tilldelad>
Ja
Ja
Nej
C
Favoritinställningar
<Snabbknapp 2>:
<Orig. innehållsriktning>, varje läge, <Ej tilldelad>
<TX resultatrapport>
<Endast för fel>, <På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <Endast för fel> är valt:
<Tillåt utskrift från tillval>: <>, <Av>
<Rapport med sändbild>: <>, <Av>
När <På> är valt:
<Rapport med sändbild>: <>, <Av>
När <Av> är valt:
<Tillåt utskrift från tillval>: <>, <Av>
<Rapport med sändbild>: <>, <Av>
<Kommunikationshanteringsrapport>
<Skriv ut/skicka för varje angivet ant. överför.>: <Utskrift>, <Skicka>, <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
Antal överföringar: 100 till 1000
<Skriv ut/skicka vid angiven tid>: <Utskrift>, <Skicka>, <Av>
Ange utskriftstid: 00:00 till 23:59
<Skriv ut skickade/mottagna jobb separat>: På, Av
<Mottagare>
<Eget sändar-ID>
<Utskrift>, <Skriv inte ut>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Utskriftsplacering>: <Inuti bildområde>, <Utanför bildområde>
<Visa namn för mottagarenhet>: <>, <Av>
<Markera antal som>: <Fax>, <TEL>
<Ta bort misslyckade sändningsjobb>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Antal nya försök>
0 till 3 till 5 ggr
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Datakomprimeringsförhållande>
<Hög komprimering>, <Normal>, <Låg komprimering>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Gammavärde YCbCr-sändning>
<Gamma 1.0>, <Gamma 1.4>, <Gamma 1.8>, <Gamma 2.2>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Anv. Dela upp dat. vid sänd. för WebDAV-sän>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Bekräfta TLS-certifikat för WebDAV-sändning>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <På> är valt:
<CN>: På, Av
<Bekräfta TLS-certifikat för FTPS-sändning>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <På> är valt:
<CN>: På, Av
<Begränsa nya mottagare>
<Fax>: <På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<E-post>: <På>, <Av>
<I-Fax>: <På>, <Av>
<Fil>: <På>, <Av>
<Lägg alltid till enhetssignatur vid Skicka>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <På> är valt:
<Begränsa filformat>: <>, <Av>
<Begränsa e-post till sändning till mig själv>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Begränsa filsändning till personlig mapp>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Specifikationsmetod för personlig mapp>
<Arbetsmapp>, <Registr. för varje anv.>, <Använd inlog.server>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <Arbetsmapp> är valt:
<Ang.>, <Användaraut-info f varje användare>
<Ställ in>: <Protokoll>(<Windows (SMB)>, <WebDAV>), <Värdnamn>, <Mappsökväg>
När <Använd inlog.server> är valt:
<Användaraut-info f varje användare>
<Begränsa omsändning från logg>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Arkivera sänt dokument>
<Använd Arkivera sänt dokument>:<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <På> är valt:
<Säkerhetskopieplats>: Välj adress, Adressuppgifter, Registrera adress
<Mappnamn>: <Avsändarinformation>, <Datum>, <Av (skapa inte)>
<Filformat>: <TIFF>, <PDF>
<Visa meddelande när ett jobb accepteras>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Jobb att avbryta när stopp väljs>
<Senast mottagna jobb>, <Jobb som skickas>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<E-post-/I-Fax-inställningar>
<Registrera enhetsnamn>
Registrera enhetsnamn
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Kommunikationsinställningar>
<E-postadress>: Ange e-postadressen
Ja
Ja
Ja
A
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<SMTP-server>: Ange SMTP-servern
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<POP RX>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<SMTP RX>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<POP-server>: Ange POP-servern
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<POP-inloggningsnamn>: Skriv POP-inloggningsnamnet
Ja
Ja
Ja
A
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<POP- lösenord>: Ange POP-lösenordet
Ja
Ja
Ja
A
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<POP-intervall>: 0 till 99 minuter
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<SMTP-sändning>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<SMTP-mottagning>: <Alltid TLS>, <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<POP>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<POP-autentiseringsmetod>: <Standard>, <APOP>, <POP VER.>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<SMTP-autentis. (SMTP-AUTENT)>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<POP-autentisering före sändning>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Visa verif.skärm vid sändning>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Ange portnr för SMTP-sändning/POP-mottagning>
<SMTP-sändning>: 1 till 25 till 65535
<POP-SÄNDN.>: 1 till 110 till 65535
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<S/MIME-inställningar>
<Krypteringsinställningar>: <Kryptera alltid>, <Kryptera endast om certifikat>, <Kryptera inte>
<Lägg till digitala signaturer>: <På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Ange detaljer>:
<Krypteringsalgoritm>: <3DES>, <AES128>, <AES256>
<Signaturalgoritm>: <SHA1>, <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
<Verifiera sign. vid mottagn.>: <På>, <Av>
<Skriv ut sign. vid mottagn.>: <På>, <Av>
<Bekräfta TLS-certifikat för SMTP-sändning>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <På> är valt:
<CN>: På, Av
<Bekräfta TLS-certifikat för POP-mottagning>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <På> är valt:
<CN>: På, Av
<Max. datastorlek vid sändning>
0 till 3 till 99 MB
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Standardämne>
Ange ämne, bifogad bild
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Ange autent.användare som svarsmottagare>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Ange autent.användare som avsändare>
<>, <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Tillåt avregistr. mottagare att skicka e-mail>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Tidsgräns för fullständig S.>
1 till 24 till 99 h
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Skriv ut MDN/DSN vid mottagning>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd Skicka via server>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Tillåt MDN ej via server>
<>, <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Begränsa mottagardomän>
<Begränsa sändn. till domäner>: <På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <På> är valt:
<Registr.>, <Information/redigera>, <Radera>
<Slutför autom. när e-postadresser anges>
<Av>, <Adressbok (lokalt)>, <LDAPserver>
Ja
Nej
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Lägg autom. till ang. domän till mott. utan domän>
<Domännamn>
<Vid sändning av e-post>: <På>, <Av>
<Vid sändning av I-Fax>: <På>, <Av>
Ja
Nej
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Faxinställningar>
<Registrera favoritinställningar>
Bekräfta inställningar
Ja
Ja
Nej
C
Favoritinställningar
Välj plats: <M1> till <M18>
Ja
Ja
Nej
C
Favoritinställningar
<Visa kommentarer>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Namn>, <Kommentar>
Ja
Ja
Nej
C
Favoritinställningar
<Redigera favoritinställningar>
Välj knappen. <M1> till <M18>
Ja
Ja
Nej
C
Favoritinställningar
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Visa kommentarer>: <På>, <Av>
<Radera>, <Kontrollera innehåll>, <Ändra namn>
<Visa bekräftelse av favoritinställningar>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Standardskärm>
<Standard>, <Snabbval>, <Favoritinställningar>, <Adressbok>
Ja
Ja
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Begränsa användning av adressbok>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Ändra standardinställningar>
<Registr.>, <Initiera>
Ja
Ja
Nej
C
Favoritinställningar
<Registrera alternativsnabbknappar>
<Snabbknapp 1>:
<Täthet>, varje läge, <Ej tilldelad>
Ja
Ja
Nej
C
Favoritinställningar
<Snabbknapp 2>:
<Originaltyp>, varje läge, <Ej tilldelad>
<Snabbknapp 3>:
<2-sidigt original>, varje läge, <Ej tilldelad>
<Snabbknapp 4>:
<Förhandsgranska>, varje läge, <Ej tilldelad>
<Registrera avsändarnamn (TTI)>
<Registrera/redigera>, <Radera>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Anv autent. användarnamn som avsändarnamn>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Larm för lyft lur>*1
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<ECM S.>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Ange paustid>
1 till 4 till 15 s
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Automatisk återuppringning>*2
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Ange detaljer>:
<Antal återuppringningar>: 1 till 2 till 10 ggr
<Återuppr.intervall>: 2 till 99 minuter
<Ring upp igen vid sändningsfel>: <Felsida och förstasid>, <Alla sidor>, <Av>
<Kontrollera kopplingston för sändning>*2
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Resultatrapport faxsändning>
<Endast för fel>, <På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <Endast för fel> är valt:
<Rapport med sändbild>: <>, <Av>
När <På> är valt:
<Rapport med sändbild>: <>, <Av>
<Faxaktivitetsrapport>
<Skriv ut/skicka för varje angivet ant. överför.>: <Utskrift>, <Skicka>, <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
Antal överföringar: 40 till 1000
<Skriv ut/skicka vid angiven tid>: <Utskrift>, <Skicka>, <Av>
Ange utskriftstid: 00:00 till 23:59
<Skriv ut skickade/mottagna jobb separat>: På, Av
<Mottagare>
<Ange linje>
<Linje 1>
-
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Registrera enhetens telefonnummer>
Ange användarens telefonnummer.
Ja
Nej
Ja
A
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Registrera enhetsnamn>
Ange enhetens namn
Ja
Nej
Ja
A
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Sändstarthastighet>
<33600 Bit/s>, <14400 Bit/s>, <9600 bit/s>, <7200 bit/s>, <4800 bit/s>, <2400 bit/s>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<R-knappsinställning>
<PSTN>, <PBX>
När <PBX> är valt:
<Prefix> (högst 20 siffror), <Koppling>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Bekräfta angivna faxnummer>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Tillåt sändning från faxdrivrutin>
<>, <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Kontrollera före sändning om faxmottagare inkluderad>
<>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <På> är valt:
<Endast för gruppsändn.>, <Alla>
<Begränsa gruppsändning om faxmott. är inkluderad>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Fjärrfaxinställningar>
<Använd fjärrfax>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Autojustera komm.hastighet vid användning av VoIP>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
*1
Anger alternativ som kan väljas endast när lämplig lur har anslutits till maskinen.
*2
Indikerar alternativ som kanske inte visas på displaybilden Inställningar/registrering eller som kan ha olika standardinställning beroende på region.
7J36-0E3