Lagra/få åtkomst till filer

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Funktionen Importera alla" finns i Funktionen Importera alla.
Egenskap
Beskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med fjärranvändargränssnittet
<Gemensamma inställningar>
<Inställningar för Scanna och lagra>
<Registrera/redigera favoritinställningar>
<Registrera>, <Ändra namn>, <Radera>, <Kontrollera innehåll> (<M1> till <M9>)
Ja
Ja
Nej
C
Favoritinställningar
<Ändra standardinställningar>
<Registrera>, <Initiera>
Ja
Ja
Nej
C
Favoritinställningar
<Inställningar för åtkomst till lagrade filer>
<Registrera/redigera favoritinställningar>
<Registrera>, <Ändra namn>, <Radera>, <Kontrollera innehåll> (<M1> till <M9>)
Ja
Ja
Nej
C
Favoritinställningar
<Ändra standardinställningar>
<Registrera>, <Initiera>
Ja
Ja
Nej
C
Favoritinställningar
<Begr. PIN för box till 7 siffr./Begr. åtkomst>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Nätverksinställningar>
<Nätverksplatsinställningar>
<Registrera> (<Namn>, <Protokoll>, <Plats>), <Redigera> (<Namn>, <Protokoll>, <Plats>), <Detaljer>, <Radera>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Protokoll för extern referens>
<SMB>: <>, <Av>
<WebDAV>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Bekräfta TLS-certifikat för nätverksåtkomst>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <På> är valt:
<Lägg till post till Bekräfta>: <CN>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Specifikationsmetod för personlig mapp>
<Arbetsmapp>, <Registr. för varje anv.>, <Använd inlog.server>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <Arbetsmapp> är valt:
<Ang.>, <Användaraut-info f varje användare>
<Ang.>: <Protokoll>(<Windows (SMB)>, <WebDAV>),<Värdnamn>, <Mappsökväg>
När <Använd inlog.server> är valt:
<Användaraut-info f varje användare>
<Minnesenhetsinställningar>
<Använd scannings-/utskriftsfunktion>
<Använda scanningsfunktion>: <På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd utskriftsfunktion>: <På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Välj detta vid anslutning av minnesenhet>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
7J36-0E5