Licens/övrigt

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Funktionen Importera alla" finns i Funktionen Importera alla.
Egenskap
Beskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med fjärranvändargränssnittet
<Registrera licens>
Högst 24 tecken
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<AddOn-inställningar>
<Skriv ut systeminformation>
<Ja>, <Nej>
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Använd TLS>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Bekräfta TLS-certifikat med AddOn-program>
<På>, <Av>
När <På> är valt:
<Lägg till post till Bekräfta>: <CN>: På, Av
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd DNS-cachning>
<På (obegr. användn.)>, <På (ange period)>, <Av>
När <På (ange period)> är valt:
<Giltighetsperiod>: 1 till 60 till 120 s
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd proxyinställningar för enheten>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Lägg till X-FRAME-OPTIONS till HTTP-rubrik>
<>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Inställningar för fjärranvändargränssnitt>
<>, <Av>
Nej
Nej
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <På> är valt:
<Använd TLS>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Radera meddelandeinnehåll>
<Ja>, <Nej>
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Fjärrfunktionsinställningar>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <På> är valt:
<Lösenord>: Max 8 tecken (endast alfanumeriska tecken)
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Registrera/uppdatera programvara>
<Install Applications/Options>, <Update Firmware>, <Software Management Settings>, <Scheduled Update>
Nej
Nej
Ja
Nej
-
<Starta installationsguiden>
<Start>
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Tillåt att utskriftsfunktion används från mobil>
<>, <Av>
Nej
Nej
Nej
C*1
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
*1
Bara för maskiner som stöder funktionen Tvingad parkering.
7J36-0EC