Säkerhetsinställn.

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Funktionen Importera alla" finns i Funktionen Importera alla.
Egenskap
Beskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med fjärranvändargränssnittet
<Inställningar för autentisering/lösenord>
<Funktionsinställningar för autentisering>
<Tillåt ej autentisering med avdelnings-ID och -PIN>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Låsinställningar>
<Aktivera låsning>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <På> är valt:
<Gränsvärden för låsning>: 1 till 10ggr
<Låsperiod>: 1 till 60 min.
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Lösenordsinställningar>
<Förhindra cachning av autentiseringslösenord>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Visa varning när standardlösenordet används>
<>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Tillåt användning av standarlösenord för fjärråtkomst>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Inställningar för minimilängd>
<På> (1 till 32 tecken), <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Inställningar giltighetsperiod>
<På> (1 till 180 dagar), <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Tillåt ej anv. av 3 eller fler på varandra följ. id. tecken>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd minst 1 versal>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd minst 1 gemen>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd minst 1 siffra>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd minst 1 symbol>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Krypteringsinställningar>
<Tillåt ej användning av svag kryptering>
<På>, <Av>
<På> har valts:
<Tillåt ej anv. av nyckel/certifikat med svag kryptering>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Formatkrypteringsmetod till FIPS 140-2>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Inställningar systemverifikation>
<Verifiera system vid start>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<McAfee Embedded Control>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
7J36-0EF