Användarhantering

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Funktionen Importera alla" finns i Funktionen Importera alla.
Egenskap
Beskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med fjärranvändargränssnittet
<Hantera autentisering>
<Ändra lösenord>*1
(Högst 32 tecken)
Ja
Ja
Ja
C
Autentisering användarhantering
<Registrera/redigera autentiseringsanvändare>
<Registrera>, <Information/redigera>, <Radera>
Nej
Nej
Ja
C
Autentisering användarhantering
<Använd användarautentisering>
<>, <Av>
När <På> är valt:
<Tangentbordsautentisering>: <>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Tangentbordsautentisering>
<Antal cache för inloggningsanvändare>
<0>, <1>, <Max (Maximalt värde för enhet)>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Visa knapp för lösenordsändring på menyn Inställ.>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd siffertangenter för autentisering>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Visningsinställningar för inloggningsskärm>
<Visa när enhetsåtgärd startar>, <Visa när funkt. valts>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <Visa när funkt. valts> är valt:
<Begär autentisering för>: <Funktioner>, <Färgutskrift/-kopiering> (<Ingen (Ingen autentisering krävs)>, <Fullfärg>, <Fullfärg/Två färger>, <Fullfärg/Två färger/En färg>)
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Begär autentisering i Inställningar/Registrering för>*2: <Alla poster>, <Endast administratörsposter>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Funktioner att begränsa>
<Skriv ut från drivrutiner utan AMS skrivardrivrutinstillägg>: <Begränsa>, <Begränsa inte>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Fjärrscanning>: <Begränsa>, <Begränsa inte>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Begränsa jobb från fjärrenhet utan användarverif.>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Standardroll vid användarregistrering>
<Administrator>, <GeneralUser>, <DeviceAdmin>, <NetworkAdmin>, <PowerUser>*2, <LimitedUser>*2
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Skiftlägeskänsligt användarnamn>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Tillåt användning av@ i Användarnamn>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Informationsinställningar för systemansvarig>
<Systemansvarigs-ID>: 7654321 (Högst 7 siffror)
<PIN för systemhant.>: 7654321 (Högst 7 siffror)
<Namn systemansvarig>
<E-postadress>
<Kontaktinformation>
<Kommentar>
Nej
Nej
Ja
C
Inställningar för hantering av avdelnings-ID
<Hantering av avdelnings-ID>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Inställningar för hantering av avdelnings-ID
<Registrera PIN>
<Registrera>, <Redigera>, <Radera>, <Begränsa funktioner>*3
Nej
Nej
Ja
C
Inställningar för hantering av avdelnings-ID
Om <Registrera>/<Redigera> är valt:
<Avdelnings-ID>, <PIN-kod>, <Slå på/av gränser och ange sidgränser>
Nej
Nej
Ja
C
Inställningar för hantering av avdelnings-ID
När <Slå på/av gränser och ange sidgränser> är valt:
<Total utskriftsgräns>:
<På>, <Av>
Sidgräns (0 till 999999)
<Gräns för utskrifter i färg>: <På>, <Av>
Sidgräns (0 till 999999)
<Total gräns svartvita utskrifter>: <På>, <Av>
Sidgräns (0 till 999999)
Nej
Nej
Ja
C
Inställningar för hantering av avdelnings-ID
När <Ange kopiegräns> är valt:
<Kopiegräns för färg>:
<På>, <Av>
Sidgräns (0 till 999999)
<Svartvit kopiegräns>: <På>, <Av>
Sidgräns (0 till 999999)
När <Ange scanningsgräns> har valts:
<Scanningsgräns för färg>: <På>, <Av>
Sidgräns (0 till 999999)
<Svartvit scanningsgräns>: <På>, <Av>
Sidgräns (0 till 999999)
När <Ange detalj. f utskrft.begr.> har valts:
<Utskriftsgräns för färg>: <På>, <Av>
Sidgräns (0 till 999999)
<Svartvit utskriftsgräns>: <På>, <Av>
Sidgräns (0 till 999999)
<Summa sidor>
<Nollställ>, <Skriv ut lista>, <Rad. al. summor>
Nej
Nej
Ja
Nej
-
<Tillåt utskrifter med okänt ID>
<>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Inställningar för hantering av avdelnings-ID
<Tillåt fjärrscanningar med okänt ID>
<>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Inställningar för hantering av avdelnings-ID
<Tillåt svartvita kopior/utskriftsjobb>*3
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Inställningar för hantering av avdelnings-ID
<Tillåt svartvita utskrifter>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Inställningar för hantering av avdelnings-ID
*1
Indikerar alternativ som visas endast om du är inloggad som användare med andra behörigheter än administratörsbehörighet, när Användarautentisering används.
*2
Indikerar poster som bara visas om ACCESS MANAGEMENT SYSTEM har aktiverats.
*3
Indikerar poster som bara visas om autentisering med avdelnings-ID är inställt för inloggningstjänsten.
7J36-0E9