Visningsinställningar

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Funktionen Importera alla" finns i Funktionen Importera alla.
Egenskap
Beskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med fjärranvändargränssnittet
<Standardskärm efter start/återställning>
<Hem>, <Kopia>, <Fax>*1, <Scanna och skicka>, <Scanna och lagra>, <Åtkomst lagrade filer>, <Fax/I-Fax inlåda>, <Remote Scanner>, <Vägledning>, <Inst. mott./vidarebef.>, <Utskrift>, <Update Firmware>, <WSD- scanning>, <Scan for Mobile>, <Mobil portal>
Nej
Nej
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Öppna skärmen Statusmonitor>: <På>, <Av>
<Standardskärm (Statusmonitor)>
<Standardstatustyp>: <Kopiera/skriv ut>, <Skicka>, <Mottagning>, <Lagra>, <Förbrukningsartiklar/Övrigt>
Ja
Ja
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Status/logg>: <Jobbstatus>, <Jobblogg>
<Detaljer> (<Kopiera/skriv ut>, <Jobbstatus>): <Utskrift>, <Kopia>
<Detaljer> (<Skicka>, <Jobbstatus>): <Skicka>, <Fax>
<Detaljer> (<Mottagning>, <Jobbstatus>): <Fax>, <Vidarebefordra>
<Detaljer> (<Kopiera/skriv ut>, <Jobblogg>): <Kopia>, <Skrivare>, <Lokal utskrift>, <Skriv ut mot. jobb>, <Rapportutskrift>
<Detaljer> (<Skicka>, <Jobblogg>): <Skicka>, <Fax>
<Detaljer> (<Mottagning>, <Jobblogg>): <Mottagning>, <Fax>
<Visa faxfunktion>*1
<>, <Av>
Nej
Nej
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Aktivera fax i scannings- och sändfunktion>: <På>, <Av>
<Lagringsplats för visningsinställningar>
<Nätverk>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Minnesenhet>: <>, <Av>
<Växla språk/tangentbord>
<Språk>, <Tang.bordslayout>
Ja
Ja
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Visa knapp för växling av språk/tangentbord>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Använd tangentbordets skiftlåsfunktion>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Registrerade tecken för tangentbord>
<Registrera/redigera>, <Radera>
Ja
Ja
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Visa meddelande om återstående papper>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Antal kopior/status för pågående jobb>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Avisera för rengöring av originalscanningsyta>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Prioriterad skärm för papperstypsval>
<Enkelt>, <Detaljerat>
Ja
Ja
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Växla inmatning mm/tum>
<Millimeter>, <Tum>
Ja
Ja
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Bekräfta när papper fylls på i lådan>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Visa inloggads användarnamn>
<Högst upp på skärm> (<Användarnamn>, <Visa namn>), <Längst ned på skärm>, <Av>
Nej
Nej
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Visa felmeddelande om återstående toner>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Ta bort fel om återstående toner>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
C
-
<Visningsinställningar för IP-adress>
<>, <Av>
Nej
Ja
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Visa Scan for Mobile>
<>, <Av>
Nej
Ja
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Visa mobil portal>
<>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Visa QR-kod på mobil portal>
<>, <Av>
Nej
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Timing för ersättningsmeddelande för tonerpatron>
<Standard>, <Eget>
Ja
Ja
Nej
B
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <Eget> är vald:
<Specificera återstående tonernivå>: 2 till 20 till 99 %
<Ersättningsmeddelande för avfallstonerbehållare>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nej
B
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
*1: Anger alternativ som visas bara när lämpliga tillbehör är tillgängliga.
7J36-0C3