Pappersinställningar

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Funktionen Importera alla" finns i Funktionen Importera alla.
Egenskap
Beskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med fjärranvändargränssnittet
<Pappersinställningar>
Papperskälla
<Ställ in>:
<Pappersinställningar: Pappersformat>
<A4>, <A5>, <A5R>, <A6>, <B5>, <16K>
<Eget format>, <Tumformat>
<Pappersinställningar: Papperstyp>
<Tunt (60 g/m2)>, <Normalt 1 (61-74 g/m2)>, <Normalt 2 (75-90 g/m2)>, <Normalt (91-105 g/m2)>, <Tjockt 1 (106-119 g/m2)>, <Tjockt 2 (120-128 g/m2))>, <Tjockt 3 (129-163 g/m2))>, <Färg (61-74 g/m2)>, <Återvunnet 1 (61-74 g/m2)>, <Återvunnet 2 (75-90 g/m2)>, <Etiketter>
<Detalj. inställn.>
Ja
Ja
Ja*1
B*2
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Inställningar för hantering av papperstyp>
<Information/redigera>
<Namn>, <Kategori>, <Basvikt>, <Avsluta>, <Typ>, <Färg>, <Använd som mallpapper>, <Hög luftfuktighet>, <Förhindra utmat.papper fastnar>, <Minska bilddef. pga pap.damm>, <Just. pappersöverf.i uni.fack>, <Minska vågor i tunt papper>, <Minska veck tunt/normalt pap.>, <Minska kuvertveck>
<Kopiera>, <Radera>
Ja
Nej
Ja
C*3
Inställningar för hantering av papperstyp
<Registrera favoritpapper (universalfack)>
<P1> till <P30>:
<Registr./redig.>, <Ändra namn>, <Radera>
Ja
Ja
Nej
B
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Standardalternativ för universalfack>
<Använd förinställning> (<Registrera>)
<Ange alltid> (<Standard>, <Favoritpapper>)
Ja
Ja
Nej
B
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Registrera eget format>
<S1> till <S4>:
<Registr./redig.>, <Ändra namn>, <Radera>
Ja
Ja
Nej
B
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
*1 <Eget format> kan inte ställas in i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
*2 <Eget format> kan inte importeras med funktionen Importera alla.
*3 <Använd som mallpapper> kategoriseras som "A".
7J36-0C2